Parafia Świętego Rafała Kalinowskiego w Łodzi
Proboszcz: ks. Grzegorz Wojda
Wikariusz: ks. Marcin Kacprzak
Telefon: 42 649-98-31

Adres: św. Rafała Kalinowskiego 6, 93-643 Łódź (Wiskitno)
http://parafiawiskitno.prv.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 13 V 1984 r. (bp Józef Rozwadowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pozwolenie na budowę kościoła 3 IX 1984 r. Projektanci kościoła: arch. Mirosław Rybak, inż. Wacław Sawicki – konstruktor, później funkcję konstruktora pełnił inż. Janusz Frey. Kościół poświęcił 2 IV 1995 r. abp Władysław Ziółek. W 2005 r. dobudowano wieżę.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, ołtarz w kaplicy Najśw. Sakramentu, tabernakulum, Droga Krzyżowa, 3 dzwony: 580 kg, 350 kg, 190 kg. Ogrzewanie kościoła olejem opałowym, systemem nawiewnym.

Ulice należące do Parafii

Boczna, Bronisin, Brójecka, Ciągnikowa, Czółenkowa, Elewatorowa, Gatunkowa, Gościniec, Jedwabnicza, Jędrzejowska, Kolumny – nr 172–546, Kopalniana, Mahoniowa, Nad Stawem, Ogrodnicza, Paprociowa, Przyjacielska, św. Rafała Kalinowskiego, Suszarniana, 14. Straconych, Tomaszowska – 53–178, Transportowa, Wiskicka, Wrzecionowa, Zagrodowa, Ziemiańska, Zygmunta – 113 do końca

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Budy Wandalińskie – 1 km, Bronisin Dworski (nr 31–52) – 3, Giemzów – 3,5, Posada – 1, Stefanów – 1,5, Wandalin – 2

Dni powszednie

17:30, 18:00

Soboty

17:30, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3000

ODPUST: św. Rafała Kalinowskiego, 20 listopada;
Matki Bożej z góry Karmel, 16 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego – do niedzieli

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: ok. 1 ha (1,2 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1988 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie gazowe

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Neokatechumenat, Kościół Domowy, ministranci, schola młodzieżowa i dziecięca, asysta

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Antoni Głowa 1984–1997
ks. Zdzisław Kowalewski 1997–1999
ks. Edmund Suchorski 1999–

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, wyśw. 1994

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Jadwiga Muras, służebniczka NMP NP

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1984–2006, małżeństw 1984–2006,
zmarłych 1984–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Grzegorz Wojda, mian. 1 VII 2013 tel. 42 649-98-31
Wikariusz: ks. Marcin Kacprzak, mian. 30 VIII 2017 tel. 721 108 083

czynna pn-pt 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.