Parafia Świętego Papieża Jana XXIII w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Wojciech Anglart
Wikariusz: ks. Tomasz Król
Telefon: 42 671-14-95

Adres: Hetmańska 9 , 92-444 Łódź
http://www.parafie.archidiecezja.lodz.pl/jan23
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 10 IX 2000 r. (abp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół w budowie, rozpoczęcie w kwietniu 2004 r. Projekt arch. Aleksy Dworczak, konstrukcja inż. Janusz Frey.

Ulice należące do Parafii

Billewiczówny, Hetmańska, Jagienki, Janowska, Juranda ze Spychowa, Ketlinga, Kmicica, Ksiażąt Polskich, Maćka z Bogdańca, Piechoty Wybranieckiej, plac Rycerski, Podbipięty, Przybyszewskiego – str. północna, Rokicińska – obie strony od ul. Augustów do Kątnej, Skrzetuskiego, Zagłoby, Zbyszka z Bogdańca

Dni powszednie

17:30, 18:00

Soboty

17:30, 18:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3000–3500
ODPUST: dzień rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, 11 października, obchodzony w niedzielę po 11 października
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością odpustową
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: –
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: wybudowana w 2003 r. tylko w części budynku kaplicy, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, oaza, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Wojciech Anglart 2000–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Michał Tyszecki, wyśw. 2002
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 2000–2006, małżeństw 2000–2006,
zmarłych 2000–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Wojciech Anglart, mian. 10 IX 2000 tel. 42 671-14-95
Wikariusz: ks. Tomasz Król, mian. 30 VIII 2019 tel. 42 671-14-96

czynna pn-pt 16:30-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.