Parafia Świętego Ojca Pio w Kalonce
Proboszcz: ks. kan. Paweł Stołowski
Wikariusz:
Telefon: 42 671-32-07

Adres: pl. św. Jana Pawła II 1/5, 92-701 Łódź Kalonka
E-mail: ps@kalonka.com

http://www.parafia.kalonka.com
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

W czasie II wojny światowej w we wsi Kalonka niemiecki osadnik zbudował magazyn strażacki. Po wojnie w tym budynku mieściła sie szkoła, później urząd gminy, kolejno ochotnicza strarz pożarna oraz koło gospodyń wiejskich. W 1995 roku w porozumieniu z ks. Czesławem Zbiciakiem miejscowym proboszczem, budynek został zaadaptowany na filialną kaplicę, gdzie w każdą niedzielę odprawiana była Msza św. o godz.10.30.
Po erygowaniu parafii 08.09.2001 roku kaplica stała się centrum życia parafialnego. Złośliwi twierdzą, że jest to styl "barakowy".

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Borchówka, Bukowiec, Dąbrówka, Dobieszków, Kalonka, wieś kościelna, Kalonka Dąbrowa, Grabina, Niecki, Wódka

Dni powszednie

od poniedziałku do piątku 18:00

Soboty

09:00

Niedziele i święta

W roku szkolnym od września do końca czerwca - 09:00, 11:00, 12:15 ( dla rodziców z małymi dziećmi )18:00
W wakacje Lipiec Sierpień - 09:00, 11:00, 19:00

W uroczystości ( wolne od pracy ) jak w niedziele.

Data erygowania: 8.09.2001 r. (abp Władysław Ziółek)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 1300

ODPUST: wspomnienie św. Ojca Pio, 23 września

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Duszpasterstwo Młodzieży, Parafialny Klub Sportowy „Bula”, Fundacja Centrum Świętego Ojca Pio

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Paweł Stołowski 2001–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 2001–2006, małżeństw 2001–2006,
zmarłych 2001–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Paweł Stołowski, mian. 8 IX 2001 tel. 501-416-794

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.