Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Marka Ewangelisty w Łodzi
Proboszcz: o. Maciej Plewka
Wikariusz: o. Paweł Burda, br. Dawid Gajda C.Ss.R
Telefon: 42 654 59 99

Adres: Limanowskiego 59, 91-329 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 10 X 1990 r. Autor projektu arch. Roman Jałocha. 12 VII 1990 r. para¬fia otrzymała zgodę na postawienie tymczasowej wiaty w celu składowania materia¬łów budowlanych. Na podstawie tego zezwolenia rozpoczęto budowę kościoła. Zakoń¬czenie budowy w 1996 r. Kościół konsekrowany w 1996 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, rzeźba św. Marka, ołtarze boczne – Chrystusa Miłosiernego i MB Często¬chowskiej, Droga Krzyżowa, konfesjonały, ławki, organy

Ulice należące do Parafii

Biała, ks. Brzóski – nr 3–43, Ciesielska – 6–26, Drukarska, Gnieźnieńska, Graficzna, Kaszubska, Kołodziejska, Kominiarska – 6–18, Limanowskiego – 35–91 i 34–102, Lutomierska – 35–113, Modra, Olsztyńska – 4, Osiedlowa, Pawia, Piekarska, Piwna – 31–55 i 22–40, Popiela, Prusa, Rybna – 2–26, Sierakowskiego 1–45, Urzędnicza – 2–42 i 5–31, Warmińska – 2, Wrocławska, Wróbla, Wrześnieńska – 2–68 i 1–75

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 16 000

ODPUST: św. Marka Ewangelisty, 25 kwietnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 23, 24, 25 kwietnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1996 r. (bp Bohdan Bejze)

PLEBANIA: Wybudowana w latach 1993–1996 jako dom parafialny. W budynku znajdują się mieszkania dla księży i sale katechetyczne dla różnych grup duszpasterskich.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Grupa Powołaniowa, Grupa Pokutno-Modlitewna, oazy, asysta

PROBOSZCZOWIE od 1989 r.:
ks. Ryszard Twardowski 1989–2008
ks. kan. Andrzej Miłosz 2008 – 2018

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Mirosław Marczak, wyśw. 1996
ks. Jacek Prostacki, wyśw. 1998
ks. Robert Kuźma, wyśw. 1999

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: o. Maciej Plewka, mian. 1 VIII 2018 tel.42 611-00-53
Wikariusze:o. Paweł Burda CSsR
Pomoc duszpasterska: o. Henryk Zienkiewicz CSsR

czynna pn-pt 16:00-17:30

Nowenna ku czci matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o 17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.