Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Marcina Biskupa i Świętej Marii Magdaleny w Górce Pabinickiej
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski
Wikariusz:
Telefon: 42 215-70-93; +48 663791113

Adres: Górka Pabianicka 58 , 95-200 Pabianice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wybudowany w latach 1872–1875 wg projektu Tadeusza Mankiewicza, neogotycki, odnowiony w 1960 r., jednonawowy, 3 ołtarze, na frontonie kwadratowa wieża, dach dwuspadowy, kryty blachą ocynkowaną.

Wyposażenie kościoła:
Feretron rokokowy z obrazem św. Marii Magdaleny, obraz Ukrzyżowania z XIX w., rokokowy krucyfiks, 2 krzyże procesyjne rokokowe, 3 dzwony z 1946 r., Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Górka Pabianicka – 1 km, Górka Poduchowna, wieś kościelna, Gorzew – 2, Konin – 3, Kudrowice – 3, Majówka – 4, Okołowice – 4, Petrykozy – 3, Piątkowisko – 5, Porszewice – 4, Szynkielew I, II, III – 2, Świątniki – 2, Wola Żytowska – 5, Wymysłów Francuski – 7, Wymysłów Piaski - 8

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

W KOŚCIELE 8:00, 10:00,

W KAPLICY W PIĄTKOWISKU 12:00

W KAPLICY OŚRODKA KONFERENCYJNO-REKOLEKCYJNEGO 10: 00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2250

ODPUST: św. Marcina, obchodzony 11 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i niedziela przed odpustem św. Marcina

Ostatnia wizytacja duszpasterska:

CMENTARZ GRZEBALNY: 2 ha (1 km)

PLEBANIA: zbudowana w latach 1991–1993, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Marii Magdaleny, na cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, w Piątkowisku (rozbudowana w latach 1997–1999)

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywy Różaniec, Bractwo Różaniec Rodziców za Dzieci, Chór, Schola dziecięca, Zespól „Effata”, Ministranci, Orkiestra

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Józef Skowroński 1916–1923
ks. Feliks Wójcik 1923–1930
ks. Franciszek Wiśniewski 1930–1931
ks. Wojciech Kubiś 1931–1934
ks. Stefan Janiak 1934–1936
ks. Józef Krukowski 1936–1940
ks. Feliks Cieszkowski 1945–1949
ks. Kazimierz Klimczyk 1949–1962
ks. Wacław Banaszkiewicz 1962–1963
ks. Zbigniew Żaboklicki 1963–1967
ks. Eugeniusz Sipa 1967–1988
ks. Janusz Wesołowski 1988–1990
ks. Stanisław Przybyłowski 1990–2009
ks. Stanisław Broda 2009-2018

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Henryk Kowaliński, wyśw. 1973

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1990–2006, małżeństw 1990–2006,
zmarłych 1990–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski, mian. 1 VII 2018 tel. 42 215-70-93

czynna pn-pt 16:00-17:30

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 09 sierpnia 2020 r.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10: oo spotkanie z rodzicami dzieci, które przystąpią do I Komunii św. 30 sierpnia 2020 r.
2. W czwartek 13 sierpnia zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej na Nabożeństwie Fatimskim o godz. 18: 20
3. W sobotę 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Msze św. jak w każdą niedzielę: 8: oo, 10: oo i w kaplicy w Piątkowisku o godz. 12: oo
4. Zapowiedzi Przedślubne:
5. Drodzy pielgrzymi, nadeszła pora, aby Wam przekazać część informacji dotyczących tegorocznej, 552. Pieszej Pabianickiej Pielgrzymki na Jasną Górę.
a. Tak jak w zeszłym roku pielgrzymka rozpocznie się 19 sierpnia Mszą Świętą o godzinie 07:00 w kościele św. Mateusza w Pabianicach.
b. Do Częstochowy przybędziemy 23 sierpnia około godziny 17:30.
c. Trasa pozostaje bez zmian względem zeszłego roku.
d. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmuszeni jesteśmy wprowadzić pewne ograniczenia w tegorocznej pielgrzymce:
- Łącznie z obsługą pielgrzymować może maksymalnie 150 osób.
- Do Tronu Jasnogórskiej Pani wędrować mogą jedynie osoby
w przedziale wiekowym 18-65.
- Noclegi dozwolone są w namiotach jednoosobowych
z wyłączeniem rodzin, które nocować mogą w namiotach wieloosobowych.
- Pielgrzymi zobowiązani są do wędrowania w 1,5 metrowych odstępach i muszą mieć zakryte usta oraz nos.
- Każdego dnia, każdemu pielgrzymowi będzie mierzona temperatura, na co wyraża się zgodę przy zapisie.
- Program jasnogórski pozostaje bez zmian.
- Powrót z Częstochowy jest indywidualny. Nie organizujemy wspólnego powrotu autokarami.
e. Musimy liczyć się z sytuacją, kiedy na przykład dzień przed rozpoczęciem pielgrzymki dostaniemy odgórne zarządzenie w sprawie odwołania pielgrzymki. Dlatego polecajmy w swoich modlitwach sprawę naszej, 552. Pieszej Pabianickiej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Z chrześcijańskim pozdrowienie i życzeniami zdrowia: Ks. Przemysław Kansy, Kierownik 552. Pieszej Pabianickiej Pielgrzymki na JG.
6. KOMUNIKATY KURII METROPOLITARNEJ
a. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki serdecznie zaprasza kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich do udziału w jubileuszowej – z racji stulecia diecezji - pielgrzymce Archidiecezji Łódzkiej do Gniezna, w sobotę 12 września 2020 roku. Ksiądz Arcybiskup Metropolita prosi każdego Księdza Dziekana o zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu.
Program pielgrzymki : godz. 11.00 – Bazylika Prymasowska
- powitanie pielgrzymów przez Prymasa Polski
- konferencja Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego
- Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią Prymasa Polski 13.00 – wspólny dla wszystkich obiad
14.00 – zwiedzanie w grupach autokarowych Bazyliki Prymasowskiej i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Po zwiedzaniu istnieje możliwość przejazdu swoimi autokarami i zwiedzania dwóch miejsc:
- przeprawa promem (dodatkowy koszt) w grupach po 50 osób i zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim
- Pola Lednickie, gdzie odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Młodych.

INTENCJE MSZALNE 09 – 16 SIERPNIA 2020 r.

09 SIERPNIA 2020 r. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8: oo rez. Janina Zajda
10: oo +Krystyna Miller (V r. śm.)
W PIĄTKOWISKU: 12: oo +Józef, Tomasz, Cecylia, Antoni Ziemba; Marianna, Stanisław Bednarek; Bronisława, Marian Skowronek

10 SIERPNIA 2020 r. PONIEDZIAŁEK
18: oo W intencji Jarosława

11 SIERPNIA 2020 r. WTOREK
18: oo +Eugeniusz (Cecylia) Jakóbczak (od córki Małgorzaty z rodziną

12 SIERPNIA 2020 r. ŚRODA
18: oo +Eugeniusz (Cecylia) Jakóbczak (od syna Sławomira z rodziną)
18: 20 NABOŻ. DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

13 SIERPNIA 2020 r. CZWARTEK
18: oo +Grażyna (XX r. śm.), Eugeniusz (XXII r. śm.) Poter
18: 2o Nabożeństwo Fatimskie

14 SIERPNIA 2020 r. PIĄTEK
18: oo +Eugeniusz (Cecylia) Jakóbczak (od wnucząt i prawnucząt)

15 SIERPNIA 2020 r. SOBOTA WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.
8: oo +Halina Kolasa (od córki Justyny z rodziną)
10: oo +Radosław Oleszczyk (I r. śm.)
W PIĄTKOWISKU: 12: oo rez. P. Studzińska

16 SIERPNIA 2020 r. XX NIEDZIELA ZWYKŁA
8: oo +Antonina, Franciszek Ślusarczyk
10: oo +Helena, Stanisław Adamczyk; Lucyna, Władysław Pakuła
W PIĄTKOWISKU: 12: oo +Zdzisław, Mirosław, Józef Knop

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.