Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Maksymiliana Kolbego W BABACH-KIEŁCZÓWCE
Proboszcz: ks. Bogdan Heliński
Wikariusz:
Telefon: 044 616-94-81

Adres: Kiełczówka, ul. Wolborska 9, 97-310 Moszczenica Baby - Kiełczówka
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 4 IV 1976 r. (bp Józef Rozwadowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1974 r., wg projektu inż. Feliksa Paszkowskiego. Kościół z nawą główną i boczną; wieża o wysokości 16 m z kamienia o trzech prześwitach okiennych. 10 V 1975 r. bp Józef Rozwadowski poświęcił i wmurował akt erekcyjny i kamień węgielny pobrany spod figury Matki Bożej z Niepokalanowa. Kościół poświęcony 4 XI 1984 r. przez bpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny oraz ołtarz pod tabernakulum z marmuru, także posadzka w prezbiterium z płyt marmurowych, ławki i konfesjonały z jesionu, Droga Krzyżowa z drewna lipowego – poświęcona 25 II 1994 r. przez bpa Adama Lepę, organy elektryczne produkcji niemieckiej, 3 dzwony o wadze 250, 500, 850 kg poświęcone w 1996 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baby, wieś kościelna, Białkowice Parcela – 1,5 km, Gościmowice kolonia – 1,5, Gościmowice Powęziny – 2, Kiełczówka, Kuznocin (od strony Bab do krzyżówki z drogą do Lubiatowa) – 2, Raciborowice – 2,5

Dni powszednie

wtorek i czwartek: godz. 07:00; w maju, październiku: godz.17:00;
w pozostałe dni powszednie: godz. 17:00;
w styczniu (kolęda): pn – pt: godz. 7:00; w soboty godz. 17:00;

Soboty

17:00

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2000

ODPUST: św. Maksymiliana Marii Kolbego, 14 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: I niedziela Adwentu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,8 ha (150 m)

PLEBANIA: wybudowana w latach 1981–1982, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica szpitalna w Raciborowicach

FORMY DUSZPASTERSTWA: Liturgiczna Służba Ołtarza, grupa młodzieżowa, schola, Żywa Róża, modlitewna grupa Odnowy w Duchu Świętym, dziecięce Koło Misyjne, Rycerstwo Niepokalanej, Bractwo Miłosierdzia Bożego

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
+ ks. Wacław Molenda 1976–1991
ks. Jerzy Jankowski 1991–2011
ks. Jarosław Kłys 2011-2012
ks. Jan Bieda 2012–2013
ks. Bogdan Heliński 2013–

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Lucjan Popławski, 1981, brat szkolny

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Agnieszka Patała, 1969, uczennica Boskiego Mistrza

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1974, małżeństw od 1976,
zmarłych od 1976

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Bogdan Heliński, mian. 8 IV 2013 TEL. 44 616-94-81

 

czynna pn śr pt 15:30-16:30

wt, czw 8:00-8:30