Parafia Świętego Kazimierza w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Łągwa
Wikariusz: ks. Sławomir Marchewka, ks. Rafał Sobusiak
Telefon: 42 674-13-66

Adres: Niciarniana 7, 92-238 Łódź
http://www.skazimierzlodz.neostrada.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 5 IV 1911 r. (abp warszawski Wincenty Chościak Popiel)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
W 1923 r. bp Wincenty Tymieniecki poświęcił plac pod kościół. Budowa kościoła w latach 1925–1936. Styl neoempirowy, kościół w kształcie krzyża łacińskiego, trójnawowy, nawy zakończone absydami półkolistymi mieszczącymi ołtarze. Elewacja południowa zakończona dwoma wyniosłymi wieżami. Górne kondygnacje wieżowe stanowią dzwonnice. Elewacje wschodnia i zachodnia są podobne w kompozycji. Elewacja północna dostrojona została do ogólnej całości, utrzymanej w charakterze neoempiru. Wnętrze świątyni w nawie głównej pokrywa sklepienie łukowe, nawy boczne – sklepienia krzyżowe. Autor projektu arch. Józef Kaban. Kościół konsekrowany 24 i 25 XI 1936 r. przez bpa Włodzimierza Jasińskiego. Pierwotny projekt nie został zrealizowany do końca (nie wykonano tynków i dekoracji sztukatorskiej elewacji). Ze względu na zły stan lica ceglanego elewacji podjęto decyzję o dokończeniu pierwotnego zamysłu projektowego według odnalezionych planów kościoła. W latach 2001–2005 dzięki staraniom proboszcza parafii ks. Henryka Majchrzaka i przy wydatnej pomocy finansowej miasta zakończono budowę kościoła.

Wyposażenie kościoła:
5 ołtarzy (dwa w kaplicach: św. Kazimierza, Najśw. Serca Pana Jezusa, ołtarz główny w mozai¬ce – Niepokalane Poczęcie, boczne z obrazami św. Antoniego i MB Różańcowej), organy, dzwo¬ny, Droga Krzyżowa

Ulice należące do Parafii

Antoniewska, Batorego, Bobrowa, Cicha, Czechosłowacka, Edwarda, Grodzka, Jelenia, Józefa, św. Kazimierza, Konstytucyjna – od Piłsudskiego do torów kolejowych, Kresowa, Lawinowa, Lewarowa, Łosiowa, Maszynowa, Mazowiecka, Miechowska, Neonowa, Niciarniana, Nowogrodzka, Nowy Świat, Oskardowa, Paryska, Pograniczna, Piłsudskiego – nr 113 do końca i 102 do końca, Pomorska – od Edwarda do 185, Rokicińska – 2–84, Ruska, Sarnia, Selekcyjna, Sępia, Sobolowa, Stacja Widzew, Stylonowa, Surowcowa, Szpitalna, Teodora, Turza, Wagonowa, Widzewska, Wiejska, Wilanowska, Winna, Wodociągowa, Zbiorcza – 15–25 i 8–14

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00 (IX-VI), 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9 500

ODPUST: św. Kazimierza, obchodzony w niedzielę po 4 marca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i niedziela przed I niedzielą października

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: zbudowana w 1953 r., jednopiętrowa z mieszkaniami dla księdza proboszcza i 3–4 księży wikariuszy. Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Dom parafialny zbudowany w 1929 r., wydzierżawiony na kino. Nowy dom parafialny zbudowany w latach 1963–1969. Jednopiętrowy, z salkami na katechezę, kancelarię parafii.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Zespół Charytatywny, Apostolstwo Miłosierdzia Bożego

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Jan Albrecht 1911–1919
ks. Walenty Małczyński 1919–1922
ks. Romuald Brzeziński 1922–1929
ks. Czesław Stańczak 1929–1941
ks. Franciszek Gwoździcki 1945–1947
ks. Feliks Kąkolewski 1947–1960
ks. Antoni Stajuda 1960–1988
ks. Henryk Majchrzak 1988–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Wiśniewski Stanisław
† ks. Eugeniusz Wojtaszewski
† ks. Zygmunt Baranowski
† ks. Mieczysław Wojciechowski, wyśw. 1923
† ks. Antoni Krauze, wyśw. 1933
† ks. Szczepan Rembowski, wyśw. 1933
† ks. Stanisław Robert, wyśw. 1938
† ks. Bernard Sękowski, wyśw. 1944
† ks. Henryk Natkański, wyśw. 1952
ks. Stanisław Gawroński, wyśw. 1953
† ks. Henryk Styczeń, wyśw. 1953
ks. Ryszard Witkowski, wyśw. 1955
† ks. Kazimierz Gabryel, wyśw. 1956
† ks. Roman Sobaczyński, wyśw. 1961
ks. Wiesław Potakowski, wyśw. 1987
ks. Józef Egierski, wyśw. 1988
ks. Piotr Siech, wyśw. 1992

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Teresa [Elżbieta] Wierzbińska, 1970, antonianka od Chr. Króla

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1911–2006, małżeństw 1911–2006,
zmarłych 1911–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan.  Stanisław Łągwa, mian. 25 VI 2012 tel.42 674-13-66

Wikariusze: ks. Rafał Sobusiak, mian. 31 VIII 2014 tel. 512-144-686
ks. Sławomir Marchewka, mian. 30 VIII 2019

Na terenie parafii mieszkają:
Wiesław Jonczyk (emeryt) tel. 608 578 181
Eugeniusz Szewc (emeryt) tel. 42 672-28-37

czynna pn-pt 9:00-10:00  15:30-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.