Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Kazimierza, Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży
Proboszcz: ks. Piotr Skura
Wikariusz:
Telefon: 44 631-77-37

Adres: Stróża 54 , 98-332 Rząśnia
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 30 III 1690 r. (abp gnieźnieński Michał Stefan Radziejowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1715–1731, w stylu barokowym, drewniany, modrzewiowy, orientowany, jednonawowy, dach kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę, oszalowany, główny ołtarz barokowy z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. Kościół konsekrowany w 1731 r. przez bpa Franciszka Kraszkowskiego, sufragana gnieźnieńskiego. Gruntowny remont wewnątrz i na zewnątrz w latach 1990–2000.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny 2 obrazy MB Pocieszenia z wizerunkami św. Dominika i św. Franciszka z XVII w. Boczne – obrazy: św. Kazimierza, bł. Bogumiła i św. Erazma, św. Józefa. Obrazy św. Józefa i Chrystusa Miłosiernego zakonserwane w 2001 r. W ołtarzu głównym obraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Nepomucena. Nad tabernakulum obraz Salwatoris – Rubensa. Organy z 1736 r. – pozytywy odnow. 2003 r.; 3 dzwony: Maria – 100 kg, Józef – 600 kg, Jezus – 400 kg, zakonserwowane, prospekt, tempora, silnik bezszumowy, nagłośnienie, światło, dzwony konserwacja 1959 r., w odnowionej dzwonnicy (2005 r.). Droga Krzyżowa w całości 2005 r. z drugiej poł. XVIII w. W kościele dokupiono 8 ornatów, 2 kap, obrusów itd. 7 października 2001 r. sprowadzenie relikwii 1-szej kl. św. Faustyny, zakup relikwiarzy dla św. Faustyny i Kazimierza. Odnowienie dzwonnicy, zmiana ogrodzenia kościoła (2005 r.), przebudowa tablic przy kościele. Nowa instalacja odgromowa. Naprawa elektryczna. Nowe drzwi do zakrystii, daszki, dywany, kraty, figury do szopki i grobu Pana Jezusa. Nowy dach na nawie północnej kościoła. Remont i konserwacja zewnętrzna kościoła (2011), nowe gonty na kościele (2011), dwie wieżyczki na kościele w całości odnowione i pokryte miedzianą blachą (2011). Instalacja elektroniczna dzwonów (2010). Renowacja, konserwacja i pomalowanie ogrodzenia wokół kościoła (2011). Nowe ogrodzenie wokół plebanii z nową bramą i furtką (2011). Cmentarz otynkowany 400 m odnowiony, bramy, woda, kontener i pojemniki na śmieci, alejki.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stróża

Dni powszednie

zima 16:00

lato 17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

09:00, 11:30, 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 396

ODPUST: św. Kazimierza, 4 marca; św. Józefa, 19 marca;
Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 16–18 marca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2009 r. (Abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (500 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1930 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie (nowa instalacja), remontowana w 2004 r.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rada Parafialna, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
+ks. Józef Górecki 1928–1931;
+ks. Stefan Porczyk 1931–1932;
+ks. Leon Lipiński 1932–1937;
+ks. Józef Tomasik 1937–1941;
+ks. Józef Struzik 1945–1948;
+ks. Kazimierz Wańkowicz 1948–1948;
+ks. Roman Krajewski 1949–1959;
+ks. Eugeniusz Grabowski 1959-1962
+ks. Walenty Skowroński 1962-1970
+ks. Henryk Grzelak 1970-1975
+ks. Tadeusz Trawiński 1975-1981
ks. Jan Ledziński 1981-1989
ks. Franciszek Semik 1989-1994
+ks. Marcin Sokołowski 1994-2001
+ks. Ryszard Ciesonik 2001-2007
ks. Jan Furgała 2007-2010
ks. Andrzej Żuchowski 2010-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Leon Strzelczyk, wyśw. 1971

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1927–2006, małżeństw 1927–2006,
zmarłych 1927–2006. Braki z czasów okupacji.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Piotr Skura, mian. 1 VII 2016 tel. 693 201 000

czynna po Mszy św.