Parafia Świętego Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim
Proboszcz: ks. kan. Stefan Magiera
Wikariusz: ks. Marcin Gierach
Telefon: 42 211-11-84

Adres: ul. Daszyńskiego 6 , 95-050 Konstantynów
http://www.swjozefrobotnik.strefa.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 15 VIII 1992 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy kościoła ewangelicko-augsburskiego w 1826 r. Projektował Ludwik Bethier. W 1897 r. dobudowano wieżę oraz zmieniono elewację kościoła w stylu renesansowym. W czasie wojny w 1914 r. obiekt został w poważnym stopniu uszkodzony. W latach 1921–1923 wzniesiono nowy korpus kościoła wg projektu arch. Józefa Kabana. Styl kościoła: neoklasycyzm z elementami neorenesansowymi. Od 1945 r. kościół użytkowany jest przez par. rzymskokatolicką w Konstantynowie. W 1945 r. poświęcony przez ówczesnego dziekana i proboszcza Narodzenia MB w Konstantynowie ks. Jana Kaweckiego. 16 III 2000 r. kupiony od Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Poświęcony i konsekrowany 1 V 2005 r. przz abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze stałe; ołtarz soborowy; organy; 1 dzwon; Droga Krzyżowa – malowała Helena Zielińska z Konstantynowa w 1994 r.

Ulice należące do Parafii

Browarna, Chmielna, os. Daszyńskiego, Górna, Jana Pawła II od nr 22 do końca i od 21 do końca, Jęczmienna, Kaczeńcowa, Kątna, Kilińskiego – nr 19, 18, Klonowa, Kwiatowa, Letniskowa, Lipowa, Lutomierska, Łużycka, 8 Marca, Mickiewicza, Miodowa, Moniuszki, Narutowicza (nr do os. Sucharskiego), Nasienna, Piwna, Polna, pl. Wolności, Sadowa, Sienkiewicza, os. Sucharskiego, Zielna, os. Żabiczki
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Ignacew – 4 km, Żabiczki – 3

Dni powszednie

07:30, 17:30(IX-IV) 19:00(V-VIII)

Soboty

07:30, 17:30(IX-IV) 19:00(V-VIII)

Niedziele i święta

07:30, 09:15, 11:00, 17:30 (IX-IV), 19:00(V-VIII)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4500

ODPUST: św. Józefa Robotnika, 1 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: IV niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek, wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 km w Konstantynowie

PLEBANIA: murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Sióstr Świętej Rodziny w Żabiczkach, ul. Poziomkowa 14
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, w Żabiczkach, ul. Bechcice 3

FORMY DUSZPASTERSTWA: Kółka Różańcowe – 5, Rycerstwo Niepokalanej, asysta, 2 Kółka Różańcowe dziecięce

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Zenon Witaszek 1992–1994
ks. Jan Grotek 1994–

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Anna Leśniewska, służebniczka NMP NP

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1992–2006, małżeństw 1992–2006,
zmarłych 1992–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Stefan Magiera, mian. 1 VII 2014 tel. 42 211-11-84
Wikariusz: ks. Marcin Girach, mian. 31 VIII 2013

Kapelan sióstr Świętej Rodziny:
ks. Jan Klubek OMI ul. Poziomkowa 14 (Żabiczki)

czynna pn 16:30-17:30

wt-pt 18:00-19:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.