Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: ks. Jacek Tyluś
Wikariusz: ks. Paweł Sudowski jr.
Telefon: 665-858-955

Adres: A.F. Modrzewskiego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
http://www.jp2piotrkow.eu/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 27 XI 2011 r. (abp Władysław Ziółek)

Kaplica tymczasowa, wybudowana pierwotnie w 1996 r. wg projektu arch. Mirosława Rybaka. W lutym 2012 r. została przeniesiona z parafii św. Faustyny w Łasku.

Kościół parafialny wg projektu mgr inż. arch. Jana Gorgula, w budowie od 27 sierpnia 2013 r.

Wyposażenie kaplicy:
Ołtarz główny z obrazem św. Jana Pawła II, obrazy Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej, tabernakulum, organy elektroniczne, dzwony elektroniczne, ławki. W parafii znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, przekazane przez kard. Stanisława Dziwisza.

Ulice należące do Parafii

Brzozowa, Bystra, Cedrowa, Czysta, Dębowa, Diamentowa, Doroszewskiego, Głęboka, Jarzębinowa, Kamienna, Klonowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kostromska (numery parzyste od Wojska Polskiego do Słowackiego), Letnia, Liściasta, Lipowa, Modrzewskiego, Matejki, Płytka, Polna (od Kostromskiej do końca), Przelotowa, Reja, Rejtana, Rzeczna, Słowackiego (numery nieparzyste od Kostromskiej do autostrady oraz wszystkie domy za autostradą leżące w granicach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego), Stawowa, Twardosławicka, Urwista, Wojska Polskiego (numery parzyste od Kostromskiej do końca), Zamenhofa, Zawodzie, Źródlana.

Dni powszednie

17:15, 18:00

Soboty

17:15, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00
w lipcu i sierpniu:
09:00, 10:30, 12:00, 20:00

w lipcu i sierpniu:
09:00, 10:30, 12:00, 20:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6.000

ODPUST: 22 października (liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II)

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2016 – bp Ireneusz Pękalski

CMENTARZ GRZEBALNY: w par. św. Jacka, wspólny dla parafii miasta

PLEBANIA: księża zamieszkują na plebanii parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Łódzka 49A

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Różaniec Rodziców za Dzieci, ministranci, lektorzy

PROBOSZCZOWIE OD POWSTANIA PARAFII:
ks. Tomasz Bartczak 2011-2015
ks. Jacek Tyluś 2015-

WIKARIUSZE OD POWSTANIA PARAFII:
ks. Paweł Szubert 2012-2016
ks. Marcin Kacprzak 2016-2017
ks. Paweł Sudowski jr. 2017-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Adam Mikuła, wyśw. 1976 (przed erygowaniem: par. NSJ)
ks. Jarosław Jurga, wyśw. 1996 (przed erygowaniem: par. NSJ)
ks. Józef Głowacki, wyśw. 2002 (przed erygowaniem: par. NSJ)
ks. Karol Litawa, wyśw. 2005 (przed erygowaniem: par. NSJ)
ks. Szymon Kierkiewicz, wyśw. 2011 (przed erygowaniem: par. NSJ)

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 2011-, małżeństw 2011-, zmarłych 2011-

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Jacek Tyluś, mian. 20 VI 2015, tel. 665-858-955
Wikariusz: ks. Paweł Sudowski (junior), mian. 30 VIII 2017, tel. 663-617-067

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16:15-17:15

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.