Parafia Świętego Jana Ewangelisty w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Grzegorz Michalski
Wikariusz: ks. Bogdan Żaromiński
Telefon: 42 670-99-66

Adres: Kazimierza Odnowiciela 5 , 92-414 Łódź
http://swietyjan.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół budowany w latach 1993–1997 wg projektu arch. Aleksego Dworczaka, projekt konstrukcji mgr inż. Janusz Frey. Od 1997 r. do chwili obecnej są prowadzone prace przy wyposażeniu świątyni. Poświęcony 14 XII 1997 r. przez abpa Władysława Ziółka. Prezbiterium wykonane według projektu ks. T. Furdyny. Freski namalowane przez projektanta, uzupełnione dwunastoma witrażami w tej samej tonacji kolorystycznej.
Wyposażenie kościoła:
Wnętrze kościoła wyposażone jest w ponad 50 ławek wykonanych z drewna, praktycznie wszyscy uczestnicy niedzielnej liturgii mają miejsca siedzące. Ogrzewanie podłogowe, kotłownia gazowa. W zakrystii meble wykonane na stałe z twardego drewna.

Ulice należące do Parafii

Anny Jagiellonki, Bolesława Krzywoustego, Bolka Świdnickiego, Bolesława Szczodrego, Bolesława Świdnickiego,Dąbrówki, Henryka Brodatego, Kazimierza Odnowiciela, Leszka Białego, Księżnej Kingi, Mieszka I, Olechowska, Piasta Kołodzieja, Zakładowa, Ziemowita

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9000
ODPUST: św. Jana Ewangelisty, 27 grudnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed świętem NMP Matki Kościoła
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: Budowana w latach 1998–2000 według projektu arch. Aleksego Dworczaka i mgr Janusza Freya. Murowana, ocieplona według najnowszych norm budowlanych. Kanalizacja deszczowa i sanitarna. Na plebanii są dwa zestawy mieszkalne dla wikariuszy, pokój gościnny, mieszkanie proboszcza oraz pomieszczenia kancelarii do działalności duszpasterskiej. Centralne ogrzewanie gazowe.
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, neokatechumenat, dwie schole liturgiczne, oaza rodzin, ministranci, asysta, ZHR, grupa AA
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Grzegorz Michalski 1989–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Grzegorz Michalski, mian. 1 X 1989 tel. 42 670-62-16
042 670-99-66
Wikariusz: ks. Bogdan Żaromiński, mian. 28 VIII 1999 tel. 42 670-99-66
Na terenie parafii mieszka:
ks. Janusz Świeca
posługa ewangelizacyjna na drodze neokatechumenalnej tel. 603-546-585

czynna pn -pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.