Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Brzykowie
Proboszcz: ks. Piotr Siech
Wikariusz:
Telefon: 43 672-31-22

Adres: Brzyków , 98-170 Widawa
http://www.parafia-brzykow.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Wincenty Kot z Dębna)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół obecny wybudowany w latach 1860–1872, jednonawowy. W 1900 r. dobu¬dowano nowe prezbiterium i powiększono zakrystię. Z powodu słabych fundamentów zarysowały się mury kościoła. W celu ratowania kościoła w 1934 r. założono nowe fundamenty, zbudo¬wano nową wieżę i dwie boczne kruchty. W latach 1993–1995 kościół pokryto nowym dachem miedzianym, nowe wejście na chór oraz stalową konstrukcję pod dzwony. Obecnie rozpoczęto remont posadzki i prezbiterium. W 2002 r. odnowiono zewnętrzną elewację kościoła.

Wyposażenie kościoła:
W kościele ołtarz główny św. Anny, boczne – Chrztu Pana Jezusa, MB Nieustającej Pomocy, ołtarz soborowy, organy odnowione w 1994 r., Droga Krzyżowa, 2 dzwony poruszane napędem elektrycznym.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brzyków, wieś kościelna, Brzyków kolonia – 1 km, Kamyk – 6, Kocina – 1, Mała Kocina – 1,5, Mała Wieś – 6, Osieczno – 1,5, Piaski – 4, Rychłocice – 5, Rychłocice kolonia – 6, Siemiechów – 5, Wrońsko – 4, Zabłocie – 2,5, Żabieniec – 1,4

Dni powszednie

16:00 (Rychłocice) 17:00(X-III)

lub 17:00 (Rychłocice) 18:00 (IV-IX)

Soboty

16:00 (Rychłocice) 17:00(X-III)

lub 17:00 (Rychłocice) 18:00 (IV-IX)

Niedziele i święta

08:30, 10:00(Rychłocice), 12:00, 13:15 (Rychłocice)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2050

ODPUST: św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca;
św. Anny, 26 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: po III niedzieli Adwentu, piątek, sobota, niedziela

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: w Brzykowie (1 km), Rychłocicach (0,5 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1928 r., odnowiona, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Zwiastowania NMP, w Rychłocicach

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża w Brzykowie i Rychłocicach, schola, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Piotr Filipkiewicz 1921–1923
ks. Jan Osmalak 1923–1924
ks. Stefan Milewski 1924–1926
ks. Zygmunt Wronowski 1926
ks. Józef Dziuda 1926–1932
ks. Czesław Patrycy 1932–1934
ks. Jan Fijałkowski 1934–1941
ks. Franciszek Solarczyk 1945–1959
ks. Jan Głowacki 1959–1971
ks. Antoni Supady 1971–1978
ks. Jan Śmiałkowski 1978–2001
ks. Józef Grabarczyk 2001–2003
ks. Bogdan Jeleń 2003–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Kazimierz Urbaniak, wyśw. 1990

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1808–2006, małżeństw 1808–2006,
zmarłych 1808–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Piotr Siech, mian. 27 VIII 2011 tel. 43 672-31-22
Na terenie parafii mieszka:
ks. Grzegorz Kaźmierczak tel. 736 341 685
ks. Sławoj Pryt tel. 513 237 259 Siemiechów, 98-170 Widawa

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.