Parafia Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: ks. prał. Grzegorz Gogol
Wikariusz: ks. Marek Kostrzewa, ks. Paweł Słobaszewski
Telefon:

Adres: Krakowskie Przedmieście 2, 97-300 Piotrków Trybunalski
E-mail: kancelaria@fara.piotrkow.pl

http://fara.piotrkow.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XII w.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany, wybudowany w końcu XII w., w stylu romańskim, przebudowany w stylu gotyckim. Obecny jego wygląd pochodzi z XIV w. W latach następnych uzupełniony nowymi kaplicami. W 1965 r. ankrowano mocno rysującą się wieżę i wciągnięto dzwon Jakub. W 1965 r. przyozdobiono świątynię polichromią. Jest to kościół orientowany, jednonawowy z węższym i niższym, wydłużonym prezbiterium wielobocznie zamkniętym.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z pierwszej poł. XIX w. z obrazem Zaśnięcie NMP z ok. 1510 r., który jest darem Królowej Bony, przemalowany w pocz. XVII w. W ołtarzu również obrazy: Męczeństwa św. Jakuba i Ecce Homo z 1875 r., 4 ołtarze boczne z ornamentami rokokowymi z poł. XVIII w. W nich obrazy: św. Antoniego z poł. XVIII w., Świętej Rodziny z ok. poł. XVIII w. i św. Stanisława Biskupa Męczennika z 1878 r.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Batorego, Bawełniana, Bazaltowa, Bednarska, Bracka, Broniewskiego, Bugajska, Bukowa, Ceramiczna, Chrobrego, pl. Czarneckiego, Dolna, Działkowa, Dzieci Polskich, Dziewiarska, Fajansowa, Farna, Filtrowa, Gabarska, Garncarska, Grodzka, Handlowa, Jerozolimska, Kacza, Kazimierza Wielkiego, Konarskiego, Korczaka, pl. Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Krasickiego, Kręta, Leonarda, Leśna, Leszczynowa, Leśników, Litewska, pl. Litewski, Łazienna-Mokra, Łąkowa, al. 3 Maja, Mecha¬niczna, Miedziana, Mieszka I, Młynki, Moszczenicka, Murarska, Myśliwska, Nadrowy, Naruto¬wicza, Niciana, Niedźwiedzia, pl. Niepodległości, Oddzielna, Orzeszkowa, Pawlikowskiego, Pereca, Piastowska, Podleśna, Poleśna, Presta, Próchnika, Przędzalniana, Rakowska, Robotnicza, Różana, pasaż Rudowskiego, Rycerska, Rynek Tryb., Rzemieślnicza, Rzeź¬nicza, Sarnia, Scale¬nio¬wa, Sienkiewicza, Sie¬radz¬ka, ks. Skargi, Skło¬dowskiej-Curie, Skraj¬na, Słowackie¬go, Sta¬ro¬-warszaw¬ska, Sto¬larska, Su¬le¬jowska, Sze¬wska, Szmid¬ta, ks. Ście¬gien¬¬nego, Śląs¬ka, Ślu¬¬sarska, Tkacka, Wa¬pien¬na, We¬soła, Wierzejska, Wito¬sa, Witewska, Włó­k¬ien¬nicza, Wodna, Wojska Polskiego, Wol¬bor¬ska, Wschodnia, Wspólna, Wypo¬czyn¬kowa, Wy¬z¬wo¬lenia, Zamkowa, pl. Zam¬kowy, Za¬mu¬ro¬¬wa, Żura¬wia, Życz¬liwa

MIEJ SCOWOŚCI NA¬LE¬ŻĄCE DO PA¬RA¬¬¬FII: Meszcze – 4 km, Raków – 3

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 17 000

ODPUST: św. Jakuba Apostoła, obchodzony w niedzielę po 25 lipca;
św. Józefa, 19 marca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: wspólny dla całego miasta Piotrkowa Tryb.

PLEBANIA: wybudowana w 1734 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie; druga plebania zbudowana w 1928 r., z mieszkaniami dla księży wikariuszy i kancelarią parafialną, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KOŚCIOŁY NA TERENIE PARAFII:
Kościół rektoralny Księży Jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego, ul. Pijarska 4
Rektor kościoła:
ks. Edmund Lenz TJ, mian. 26 VIII 1998 tel. 044 647-01-51, ul. Pijarska 4
Jezuici działali w Piotrkowie Tryb. od 1651 r. Później zbudowano kościół pw. św. Franciszka Ksawerego oraz kolegium dla młodzieży. Obecnie sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej z Jej obrazem ukoronowanym przez papieża Benedykta XVI w Warszawie 26 V 2996 r..
Kościół rektoralny Ojców Bernardynów pw. Znalezienia Świętego Krzyża, ul. Słowackiego 2
Rektor kościoła:
o. Gracjan Kubica OFM tel. 044 647-01-50

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Bractwo św. Antoniego, chór parafialny, asysta, ministranci, oaza, Akcja Katolicka, grupa dobroczynna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Włodzimierz Jasiński 1918–1926
ks. Stanisław Szabelski 1926–1932
ks. Zygmunt Gajewicz 1932–1933
ks. Józef Goździk 1933–1943
ks. Zygmunt Wertyński 1943–1953
ks. Teofil Mielczarski 19953–1961
ks. Ludwik Ziętek 1961–1968
ks. Czesław Rączaszek 1968–
ks. Tadeusz Sujkowski 1985–1990
ks. Stanisław Socha 1990–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Zdzisław Kowalewski, wyśw. 1980
ks. Władysław Staśkiewicz, wyśw. 1985
ks. Piotr Skura, wyśw. 1993
ks. Dariusz Zielonka, wyśw. 1995 (USA)
ks. Jacek Piotrowski, wyśw. 2000
ks. Szczepan Zacha, wyśw. 2004

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Tadeusz Filas TJ, wyśw. 1987
o. Janusz Warzocha TJ, wyśw. 1988
ks. Wojciech Rożdżeński TCH, wyśw. 1993
br. Sylwester Wojdyła TJ
ks. Sławomir Wójcik sercanin, wyśw. 1995
o. Mariusz Sąciński TJ, wyśw. 2002

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od początku XVIII w. do 2006, małżeństw od początku XVIII w. do 2006, zmarłych od początku XVIII w. do 2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. prał. Grzegorz Gogol, mian. 1 VII 2016 tel. 44 647-11-37

Wikariusze: ks. Marek Kostrzewa, mian. 27 VIII 2016 tel. 44 649-53-22
ks. Paweł Słabaszewski, mian. 27 VIII 2016 tel. 44 647-36-76

Na terenie parafii mieszka:
ks. Stanisław Socha (rezydent) tel. 506-605-320

czynna pn-pt 9:30-11:00  16:00-17:30

sb 9:30-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.