Parafia Świętego Ignacego Loyoli w Suchcicach
Proboszcz: ks. Kazimierz Urbaniak
Wikariusz:
Telefon: 44 631-13-10

Adres: 97-403 Suchcice 29 (pow. bełchatowski)
http://www.parafia-suchcice.xt.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 25 XII 1780 r. (abp gnieźnieński Antoni Ostrowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół drewniany z bali modrzewiowych, wewnątrz wyłożony nowym drewnem sosnowym. Dach kryty deskami gontowymi. Wieżyczka z sygnaturką, obudowana blachą miedzianą. Budowę zakończono w 1779 r. Nie konsekrowany.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny i 2 ołtarze boczne z desek, obciągnięte płótnem malowanym temperą. W ołtarzu głównym obrazy św. Ignacego Loyoli i Świętej Trójcy. W ołtarzach bocznych obrazy Ewy i Matki Bożej Jasnogórskiej oraz św. Kazimierza i św. Antoniego Padewskiego. Droga Krzyżowa rzeźbiona w drewnie, wykonana w 1991 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bukowie Dolne – 2 km, Emilianów – 1,5, Hucisko – 3, Huta – 3, Mzurki – 4, Pole Sucheckie – 1, Pólko – 1,5, Stefanów – 0,5, Suchcice, wieś kościelna, Wielopole Wieś, Kolonia i Parcela – 2

Dni powszednie

07:30 wt, pt

17:00 pn, śr, cze, sb

Soboty

17:00

Niedziele i święta

08:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1154
ODPUST: św. Ignacego Loyoli, obchodzony w niedzielę po 30 lipca
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: w III niedzielę Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (abp Władysław Ziółek)
CMENTARZ GRZEBALNY: 0,75 ha (1 km)
PLEBANIA: wybudowana w 2002 r., murowana, z zewnątrz ocieplona i otynkowana, dach dwuspadowy, drewniany, kryty blachodachówką, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, Akcja Katolicka
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Leon Zagórski 1919–1926
† ks. Walerian Głowacz 1964–1966
† ks. Nikodem Szemborski 1926–1931
† ks. Roman Krajewski 1966–1968
† ks. Władysław Świderek 1931–1939
† ks. Jan Szkudlarek 1968–1984
† ks. Antoni Łukasik 1945–1946
ks. Wiesław Koper 1984–1996
† ks. Józef Pryc 1946–1948
ks. Roman Ochnicki 1996–1999
† ks. Jan Frankowski 1948–1957
ks. Krzysztof Owczarek 1999–2005
† ks. Zygmunt Rutkowski 1957–1964
ks. Jerzy Wójcik 2005–2010
ks. Mariusz Staszczyk 2010-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Kazimierz Marczak, wyśw. 1960
ks. Paweł Augustyniak, wyśw. 1982
ks. Józef Wagner, wyśw. 1967
ks. Grzegorz Kaszewski, wyśw. 2003 (archidiecezja warszawska)

ks. Michał Ceglarek wyśw. 2009
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
ks. Kazimierz Urbaniak, mian. 1 VII 2016 tel. 44 631-13-10

po Mszach św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.