27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Benedykta i Świętej Anny w Srocku
Proboszcz: ks. Mariusz Staszczyk
Wikariusz: ks. Marcin Skrzydłowski
Telefon: 44 616-03-23
Fax: 44 616-03-23

Adres: Srock, ul. Rynek 1, 97-310 Srock
E-mail: srock@archidiecezja.lodz.pl

http://parafia.srock.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany, wzniesiony w latach 1764–1766 z fundacji Stanisława Małachowskiego. Przebu¬dowany całkowicie i powiększony w latach 1909–1913, wg projektu warszawskiego arch. Kon¬stantego Wojciechowskiego, z dodaniem dwóch wież. Remont wieży wschodniej w 2005 r. Kościół wpisany do rejestru zabytków.

Wyposażenie kościoła:
Obraz MB z Dzieciątkiem z XVII w., dwie chrzcielnice z XV i XVI w., dwa konfesjonały rokokowe z poł. XVIII w.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Gajkowice (część) – 6–8 km, Gołygów – 4, Goś¬cimowice – 3, Grabina Wola – 6, Imielnia – 7, Mąkoszyn – 4, Podolin – 2–5, Rękoraj – 3–5, Rzepki – 10–12, Sierosław – 4–6, Srock, wieś kościelna, Syski – 7, Wodzinek – 4, Wodzin – 4–6

Dni powszednie

07:00, 17:00 (od 01 października do W. Środy), 18:00 (od Wielkanocy do 30 września)

Soboty

07:00, 17:00

Niedziele i święta

09:00, 12:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3750

ODPUST: św. Benedykta, 21 marca;
św. Anny, obchodzony w ostatnią niedzielę lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6, 7, 8 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2008 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,7 ha (1 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1913 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Mikołaja, na cmentarzu przykościelnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, asysta, chór, Rada Parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Michał Majewski 1918–1921
ks. Izydor Kowalski 1922–1932
ks. Wincenty Chazel 1933
ks. Michał Bieliński 1934–1962
ks. Stefan Ciesielski 1963–1968
ks. Stanisław Pierzchała 1969–1975
ks. Ignacy Wielgus 1976–1985
ks. Jan Kozak 1986–2003
ks. Tadeusz Koziorowski 2003–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Paweł Pełka, wyśw. 1980 ks. Marek Gębalski, wyśw. 1983, ks. Marcin Majda, wyś. 2008,

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Maria Witasik
s. Małgorzata [Katarzyna] Lesiak, antonianka

KSIĘGI METRYKALNE: Księgi metrykalne parafii:

ochrzczonych z lat 1695-1743, 1777-1799, 1808-1816, 1818-1945, i od 1955,

małżeństw z lat 1777-1799, 1808-1816, 1818-1945, i od 1955,

zmarłych z lat 1777-1799, 1808-1816, 1818-1880, 1888-1945, i od 1955,

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kanonik Tadeusz Koziorowski, mian. 7 VIII 2003 tel. 44 616-03-23
Wikariusz: ks. Marcin Kacprzak, mian. 31 VIII 2013 tel. 44 738-00-14; ks. Marcin Skrzydłowski mian. 30 VIII 2019

 

czynna pn-pt 15:30-16:30