Parafia Świętego Antoniego Padewskiego, Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Matki Boskiej Różańcowej w Tomaszowie Mazowieckim
Proboszcz: ks. kan. Sławomir Klich
Wikariusz: ks. Janusz Kram, ks. Bartłomiej Lesiak, ks. Michał Czarnecki
Telefon: 44 724-56-63

Adres: Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
http://www.parafia-antoniego.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1826 r. (abp Wojciech Leszczyc-Skarszewski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1862–1864, rozbudowany 1888-1891 wg projektu warszawskiego arch. Konstantego Wojciechowskiego. W stylu neorenesansowym, na planie krzyża, 3-nawowy, murowany z wyjątkiem pierwotnego sklepienia w nawie głównej od ambony do chóru muzycznego, orientowany z dwiema wieżami na frontonie. Konsekrowany 28 V 1899 r. przez bpa Kazimierza Ruszkiewicza, sufragana warszawskiego.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze drewniane: ołtarz główny, ołtarz św. Franciszka i Matki Bożej Częstochowskiej, 2 ołtarze marmurowe: Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Miłosierdzia Bożego. Zabytkowa ambona z drewnianym korpusem, zapledziem, baldachimem oraz metalowymi schodami z balustradą. Ołtarze i ambona mają czarną polichromię ze złoconymi ornamentami.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Antoniego – nr 1–99, 2–100, Armii Krajowej, Barlickiego, Bema – 1–31, Bohaterów 14. Brygady, Borek, Browarna, Ciesielska, Czołgistów, Długa – 1–39, Dolna, Dywanowa, Fabryczna, Farbiarska, Gło¬wackiego, Graniczna – 1–17 i 2–16, Górna, Grunwaldzka – 1–3 i 2–4, Hallera, Hoża, Jerozolimska 1–5 i 2–10, Kołłątaja – 2–30, Konstytucji 3 maja – 1–31, pl. Kościuszki – 16–24, Krótka, Krzywa, Krzyżowa – 1–8, Langego – 1–15 i 2–20, Letnia, Legionów – 1–33, Majowa – 1–56, Małkowskich, Mazowiecka – 1, 3–5 i 2, 2a, b, c, Mireckiego – 1–50, Mostowa, Mościckiego, Murarska, pl. Narutowicza, Niecała, Niemcewicza – 1–11, Niska – 1–21, Nowowiejska – 2, Obwodowa, Orzeszkowej – nr nieparz., Partyzantów, Piłsudskiego – nr parz., Polskiej Organizacji Wojskowej, Pogodna, Polna – nr nieparz., Przemysłowa, Przędzalniana, Roweckiego-Grota nr 2–6, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Seweryna, Siedmiodomki, Sikorskiego – 2–12, Sowińskiego, Strzelecka – 1–15, Szeroka – nr nieparz., ks. Ściegiennego, Śląska, Środkowa, Tkacka, Warszawska – 1–60, Wiejska, Wodna, Zacisze – 11–27, Zagajnikowa, Zawadzka – 103–199, Zgorzelicka – 1–21, Żytnia, Żwirki i Wigury – 4

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Niebrów – 2,5 km

Dni powszednie

06:30, 07:00, 07:30, 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 07:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00 10:15, 11:30, 13:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 14 000

ODPUST: św. Antoniego, 13 czerwca;
św. Stanisława, 8 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 6,5 ha wspólny dla parafii miasta

PLEBANIA: plebania i dom katechetyczny zbudowane z cegły, centralne ogrzewanie i kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w mieszkaniu sióstr pasjonistek, ul. POW 2

FORMY DUSZPASTERSTWA: Ruch Światło-Życie, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, III Zakon św. Franciszka, Akcja Katolicka, chór parafialny, schola dziecięca, młodzieżowa i dorosłych, liturgiczna służba ołtarza, asysta parafialna, Bractwo Eucharystyczne, Towarzystwo Przyjacioł WSD w Łodzi

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Kazimierz Cichalewski 1918–1921
ks. Kazimierz Szymański 1921–1930
ks. Stanisław Suchański 1930–1937
ks. Bolesław Żukowski 1937–1946
ks. Stanisław Lesiewicz 1946–1950
ks. Ludwik Ziętek 1950–1959
ks. Zygmunt Zuch 1959–1967
ks. Władysław Wesołowski 1967–1980
ks. Jan Kaźmierski 1980–1990
ks. Stanisław Grad 1990–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stefan Porczyk, wyśw. 1923
† ks. Stanisław Lemczak, wyśw. 1937
ks. Wacław Chmielewski, wyśw. 1952
ks. Stanisław Socha, wyśw. 1957
ks. Sławomir Orłowski, wyśw. 1972
ks. Ryszard Twardowski, wyśw. 1974
ks. Adam Rogulski, wyśw. 1985
ks. Ireneusz Bochyński, wyśw. 1990
ks. Robert Kaczmarek, wyśw. 1996
ks. Paweł Szubert, wyśw. 1997
ks. Adam Grałek, wyśw. 1999

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Michał Sabatura OFMConv., wyśw. 1992
o. Adam Dzierżanowski kapucyn, wyśw. 1995
o. Radosław Długi OFMConv., wyśw. 2000

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Zofia Krześlak, 1980, urszulanka SJK
s. Beata Rudzińska, 1991, nazaretanka
s. Józefina [Agata] Krześlak, 1993, nazaretanka
s. Izabela Szalińska, 2000, nazaretanka
s. Bogumiła [Elekta] Owczarek, 2001, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1826–2006, małżeństw 1826–2006,
zmarłych 1826–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Sławomir Klich, mina. 1 VII 2018,  tel. 044 724-62-50
Wikariusze: ks. Janusz Kram, mian. 4 VIII 2001 tel. 44 724-56-63 w. 26
ks. Bartłomiej Lesiak, mian. 29 VIII 2012 tel. 44 724-56-63 w. 25
ks. Michał Czarnecki, min. 29 VIII 2020; 44 724-56-63 w. 28

Rezydent: ks. prał. Edward Wieczorek

czynna pn-pt 9:00-11:00   15:30-17:30

sb 9:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.