Parafia Świętego Andrzeja Boboli w Łodzi – Nowosolnej
Proboszcz: ks. kan. Benedykt Węglewski
Wikariusz:
Telefon: 42 648-41-58

Adres: Rynek Nowosolna 14, 92-703 Łódź
E-mail: abobola_lodz@op.pl

http://www.abobola-lodz.cba.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1947 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół stary wybudowany 1846–1852 poprotestancki, nieczynny. Kościół nowy wybudowany wg projektu arch. Aleksego Dworczaka. Rozpoczęcie budowy 1983 r. Użytkowany od 1987 r. Poświęcony w stanie surowym 12 IX 1987 r. przez bpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz tymczasowy – drewniany, organy – elektroniczne, Droga Krzyżowa, współczesna – rzeźba w drewnie

Ulice należące do Parafii

Ananasowa, Bananowa, Barwinkowa, Brzezińska – nr 133–313 i 156–354, Byszewska, Chałasińskiego, Cypryjska, Figowa, Goździkowa, Grabińska, Hiacyntowa, Jemiołowa, Jugosłowiańska, Kasprowicza, Kokosowa, Lęborska, Maciejkowa, Majowa, Maltańska, Margaretek, Marynarzy Polskich, Mirtowa, Nasturcjowa, Nenackiego, Oliwkowa, Ostróżek, Peoniowa, Pomarańczowa, Pomorska – 513a–585 i 468–548, Prymulkowa, Raciborskiego, Rodzynkowa, Rozmarynowa, Ruciana, Rynek Nowosolna, Tatarkiewicza, Topolowa, Trzykrotki, Tymiankowa, Wendy, Wiączyńska, Wiśniowa, Viewegera

Dni powszednie

18:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek )
07:00 (wtorek)

I piątek miesiąca - 16:30 (dla dzieci) 18:00 (dla dorosłych)

Soboty

16:30 sobota (formularz sobotni) 18:00 (formularz niedzielny)

Niedziele i święta

09:00, 11:00 (dla młodzieży), 12:30 (dla dzieci-Suma), 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2500

ODPUST: św. Andrzeja Boboli, obchodzony w niedzielę po 16 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością odpustową

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2 ha (300 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1856 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie. W 2003 r. rozpoczęto budowę nowego domu parafialnego.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Akcja Katolicka, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola dziecięca i młodzieżowa, asysta parafialna, oaza młodzieżowa, Kółko Misyjne

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Ryszard Moskwa 1947–1949
ks. Kazimierz Maluga 1949–1958
ks. Piotr Siczek 1958–1962
ks. Adam Bąkowicz 1962–1967
ks. Władysław Koźmiński 1967–1982
ks. Edward Wieczorek 1982–1990
ks. Andrzej Miłosz 1990–2000
ks. Waldemar Bena 2000–2009
ks. Jarosław Kłys 2009-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Tadeusz Socha, wyśw. 1989
ks. Mariusz Minda, wyśw. 1995
ks. Mariusz Szcześniak, wyśw. 1998

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Stefan Metrycki SDB, wyśw. 1965

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Benedykt Węglewski, mian. 28 VIII 2010 tel. 042 648-41-58
Pomoc duszpasterska: ks. Wojciech Lemański, mian. 30 VIII 2018

czynna pn śr pt 16:00-17:00

wt czw 8:00-9:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.