27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Restarzewie Poduchownym
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Broda
Wikariusz:
Telefon: 43 672-30-25

Adres: Restarzew Poduchowny , 98-170 Widawa
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jakub herbu Świnka)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół budowany w latach 1913–1924, 1934–1030, 1953–1955 w stylu neobarokowym wg projektu inż. Sawickiego, trzynawowy, z trzema kaplicami i dwoma frontowymi wieżami. Konsekrowany 24 VIII 1958 r. przez bpa Jana Fondalińskiego.

Wyposażenie kościoła:
Organy zamówił ks. F. Szczepański w 1959 r. u mistrza Fabiana Jarzymowskiego – Koszalin. Ilość głosów 23 lub 24 – system pneumatyczny. Dawny ołtarz główny z obrazem MB Pocieszenia w prawej kaplicy. Duplikat ołtarza MB – Najśw. Serca Pana Jezusa wykonał Wincenty Wilczyński. Dzwony 2-stalowe ufundowano w 1946 r. (wcześniej w 1938 r. staraniem ks. Zalewskiego ufundowano w 1946 r. (wcześniej w 1938 r. staraniem ks. Zalewskiego ufundowane były 3 dzwony które zabrali Niemcy w 1941 r.). Droga Krzyżowa jest od 1937 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Borowa – 10 km, Chociw – 4, Chrząstawa – 8, Dubie nad rzeką – 3,5, Dubie pod lasem – 3, Dubie przy szosie – 2, Dzbanki – 8, Goryń – 3,5, Józefów – 1,5, Klęcz – 0,5, Kolonia Szczercowska – 4, Korablew – 5, Krzyżówki – 10, Lucjanów – 4, Łazów – 1,5, Piecówka – 3, Polowa – 9, Przyborów – 5, Raczynów – 3, Restarzew Poduchowny, wieś kościelna, Restarzew Cmentarny – 5, Restarzew Środkowy – 4, Ruda – 6, Sarnów – 1,5, Sewerynów – 3,5, Wieś Szczercowska – 4,5, Wincentów – 5, Wrzosy – 5, Zagrodniki – 1,5

Dni powszednie

07:00

latem 17:00

zimą 18:00

Soboty

07:00

latem 17:00

zimą 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2560

ODPUST: św. Andrzeja Apostoła, 30 listopada;
Matki Pocieszenia, obchodzony w ostatnią niedzielę sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1997 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,28 ha (500 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1901 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja, w większości mieszkań konieczna wymiana podłóg, okien, drzwi zewnętrznych.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Bractwo BM Pocieszenia od 1652 r., odnowione przez ks. A. Wolskiego w 1910 r., kontynuowane przez ks. W. Konopczyńskiego, Żywa Róża – 3 koła, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Adam Wolski 1909–1935; ks. Marian Wiewiórowski 1978–1982
ks. Józef Zalewski 1935–1947; ks. Jan Zajączkowski 1982–1984
ks. Antoni Wielgosz 1947; ks. Henryk Kowaliński 1984–1986
ks. Franciszek Szczepański 1947–1967; ks. Józef Stachniak 1986–1987
ks. Wincenty Sadowski 1967–1968; ks. Ryszard Płacek 1987–1999
ks. Lepold Beniuszko 1968–1978; ks. Włodzimierz Konopczyński 1999–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Jan Szkudlarek, wyśw. 1956; ks. Kazimierz Magdziak, wyśw. 1982

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Tomasz Jasiczek, 1998, Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Bogusława Sadzińska, 1994, urszulanka Unii Rzymskiej

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1970–2006. Są zachowane.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Broda, mian. 24 II 2019 tel. 43 672-30-25

czynna po Mszy św.