Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Alberta Chmielowskiego w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Przemysław Góra
Wikariusz: ks. Jerzy Majda, ks. Andrzej Wroński
Telefon: 42 673-83-56
Fax: 42 673-57-35

Adres: Chmielowskiego 7, 92-547 Łódź
E-mail: brat.albert [at] poczta.onet.pl

https://archidiecezja.lodz.pl/swietyalbert
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 12 XI 1987 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Parafia powstała przez wyłączenie terenu z par. Matki Boskiej Jasnogórskiej i częściowo z par. św. Anny. Bazylika trójnawowa, w stylu modernistycznym, budowana w latach 1991–2000. Projektanci architekci Marek Grymin i Mirosław Rybak. Konsekracja kościoła 3 XII 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze, tabernakulum, Droga Krzyżowa, witraże, żyrandole, posadzka granitowa, dzwony, organy elektroniczne, konfesjonały, ławki, chrzcielnica

Ulice należące do Parafii

Adwentowicza, Bartoka, Czernika, Dziewiarska, Elsnera, Emaliowa, Farbiarska, Haška, Koplowicza, Lodowa – nr 46–62, Maciejewskiego, Milionowa – 64–106 i 213–265, Motorowa, Papiernicza, Przybyszewskiego – 252–278 i 255–277, Smetany, Tansmana, Węgierska

Dni powszednie

07:00, 07:30 (wrzesień-czerwiec), 17:30 (wrzesień-czerwiec, ale poza czasem kolędy w styczniu), 18:00

Soboty

07:00, 07:30 (wrzesień-czerwiec), 17:30 (wrzesień-czerwiec, ale poza czasem kolędy w styczniu), 18:00

Niedziele i święta

07:00 (wypominki),
07:30,
09:00,
10:30 (ze szczególnym udziałem młodzieży),
12:00 (ze szczególnym udziałem dzieci; w lipcu i sierpniu chrzty - II i IV niedziela miesiąca),
13:15 (wrzesień-czerwiec; z chrztami - II i IV niedziela miesiąca),
18:00 (nabożeństwo - 17:45 w Wielkim Poście),
18:30 (w ostatnią niedzielę miesiąca - w int. ojczyzny),

9:00 (Msza święta na cmentarzu ul. Lodowa 78 - Zarzew)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 19 500

ODPUST: św. Alberta Chmielowskiego, 17 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem św. Alberta

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2012 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: pw. św. Anny, Łódź-Zarzew

PLEBANIA: wybudowana w 1992 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Anny, na cmentarzu Zarzew, ul. Lodowa 78
Kaplica w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, ul. Przybyszewskiego 255/267

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło-Życie, Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat, asysta, chór, zespół muzyczno-ewangelizacyjny Kairos, schola dziecięca Albertowe Nutki, orkiestra dęta, ministranci (w tym seniorzy).

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Zygmunt Łukomski 1987–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Piotr Urbaniak (wyśw. 2001),
ks. Jakub Róg (wyśw. 2015).

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Daria Dobrowolska, 2005, serafitka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych, małżeństw, zmarłych – od 1987 r.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. kan. Przemysław Góra mian. 6 VI 2019 tel.42 673-57-35

Wikariusze:
ks. Jerzy Majda mian. 28 VIII 2004, tel.42 673-57-36
tel.42 673-57-37
ks. Andrzej Wroński mian. mian. 30 VIII 2019,  tel.42 673-57-38

Na terenie parafii mieszka:

Dariusz Mordaka, mian. 1 VIII 2016 Kapelan Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 92-313 Łódź, ul. Lodowa 78 tel. 504 350 296

czynna pn -pt 10:00-12:00  15:00-17:00

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.