Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Franciszka z Asyżu (Franciszkanie) w Brzezinach
Proboszcz: o. Damian Siwula OFM
Wikariusz: o. Andrzej Kaźmierczak OFM
Telefon: tel. 0-46 874 21 45

Adres: Reformacka 1, 95-060 Brzeziny
E-mail: franciszkanie.brzeziny@gmail.com

http://www.franciszkaniebrzeziny.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Kościół rektoralnym OO. Franciszkanów znajduje się na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Pierwotny zespół klasztoru Reformatów w Brzezinach został ufundowany w 1627 r. Niedługo póżniej stanęły tu drewniane: kościół i zabudowania klasztorne.

Do Brzezin reformatów sprowadzono w 1627 r. Kacper Lasocki, współwłaściciel miasta, zakupił od mieszczan plac, na "końcu miasta", i tymczasowo osadził zakonników w domach prywatnych. W miejscu gdzie dziś stoi kościół, w dniu 18 lutego 1627 r. uroczyście zatknięto krzyż fundacyjny. Kacper Lasocki miał wznieść klasztor, jako pokutę za swoich przodków, którzy sprzyjali reformacji, jednak drewniany zespół klasztorny stanął dopiero po śmierci fundatora w 1639 r. za sprawą Adam Wolskiego i jego żony, wpółwłaścicieli miasta.

Obecny murowany zespół klasztorny powstał w początkach XVIII stulecia. Został ufundowany przez Adama i Teofilę Lasockich. Kościół ukończono i poświęcono w 1700 r. a klasztor kilka lat później. Zabudowania klasztorne opasano murem w 1736 r.:

Ulice należące do Parafii

Dni powszednie

06:30, 08:00, 18:30

Soboty

06:30, 08:00, 18:30

Niedziele i święta

07:00, 08:40 (Godzinki), 09:00, 10:15, 11:30 ( Suma), 18:00 (Nieszpory), 18:30 (dla młodzieży)

OBSADA PERSONALNA:

proboszcz i gwardian: o. Damian Siwula OFM Ref., mian. 1 VII 2017 tel. 46 874-21-45 w. 10

wikary parafii i kapelan szpitala powiatowego w Brzezinach: o. Andrzej Kaźmierczak OFM Ref., mian. 30 VIII 2017 tel. 46 874-21-45 w. 12

czynna pn, śr 16:30-17:30

sb 10:30-12:00