Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Franciszka z Asyżu (Franciszkanie) w Brzezinach
Proboszcz: o. Benedykt Kordula OFM
Wikariusz: o Arkadiusz Chuchra OFM
Telefon: tel. 0-46 874 21 45

Adres: Reformacka 1, 95-060 Brzeziny
E-mail: franciszkanie.brzeziny@gmail.com

http://www.franciszkaniebrzeziny.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Pierwotny zespół klasztoru Franciszkanów - Reformatów w Brzezinach został ufundowany w 1627 r. Niedługo później stanęły tu drewniane: kościół i zabudowania klasztorne.
Do Brzezin Franciszkanów sprowadzono w 1627 r. Kacper Lasocki, współwłaściciel miasta, zakupił od mieszczan plac, na "końcu miasta", i tymczasowo osadził zakonników w domach prywatnych. W miejscu gdzie dziś stoi kościół, w dniu 18 lutego 1627 r. uroczyście postawiono krzyż fundacyjny. Kacper Lasocki miał wznieść klasztor, jako pokutę za swoich przodków, którzy sprzyjali reformacji, jednak drewniany zespół klasztorny stanął dopiero po śmierci fundatora w 1639 r. za sprawą Adam Wolskiego i jego żony - współwłaścicieli miasta.
Obecny murowany zespół klasztorny powstał w początkach XVIII stulecia. Został ufundowany przez Adama i Teofilę Lasockich. Kościół ukończono i poświęcono w 1700 r. a klasztor kilka lat później. Zabudowania klasztorne opasano murem w 1736 r. W 1864 roku zamknięto klasztor za udział zakonników w Powstaniu Styczniowym. Kościół obsługiwał kapłan diecezjalny. Klasztor przeznaczono na urzędy starostwa . W 1921 roku klasztor objęli zakonnicy z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. W czasie II wojny światowej w 1941 roku zakonników usunięto a kościół zamieniono na magazyn amunicji i ubrań. 19 stycznia 1945 roku okupanci podpalili kościół i klasztor, niszcząc całe wnętrze i dach . Staraniem mieszkańców Brzezin i okolicznych wiosek w latach 1947 - 1952 odbudowano kościół i klasztor do którego zaraz po zakończeniu wojny wrócili Franciszkanie.
30 listopada 2008 roku Dekretem Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego erygowano przy klasztorze parafię pw. Św. Franciszka z Asyżu.

Ulice należące do Parafii

Wioski należące do Parafii:
Stare Koluszki, Zalesie, Bogdanka, Tworzyjanki, Lisowice, Rochna, Witkowice (nr 1 - 21), Przanówka, Gaj, Kędziorki, Scibiorów:
Ulice należące do Parafii:
Reformacka, Okrzei, św. Anny (część), Południowa, Letnia, Staszica, Sienkiewicza(część), Sportowa, Przechodnia, Mickiewicza, Polna( część), Przemysłowa (część), Wodociągowa, Traugutta (część), Plac Jana Pawła II (część), Składowa(część), Dąbrowskiego(część).

Dni powszednie

6:30; 8:00; 18:00

Soboty

06:30, 08:00, 18:30

Niedziele i święta

7:00 ; 8:30 ; 10:00 - dla dzieci ; 11:30 - suma ; 18:00.
Święta " zniesione"
6:30, 8:00, 11:00, 18:00.

Pierwotny zespół klasztoru Franciszkanów – Reformatów w Brzezinach został ufundowany w 1627 r. Niedługo później stanęły tu drewniane: kościół i zabudowania klasztorne.
Do Brzezin Franciszkanów sprowadzono w 1627 r. Kacper Lasocki, współwłaściciel miasta, zakupił od mieszczan plac, na „końcu miasta”, i tymczasowo osadził zakonników w domach prywatnych. W miejscu gdzie dziś stoi kościół, w dniu 18 lutego 1627 r. uroczyście postawiono krzyż fundacyjny. Kacper Lasocki miał wznieść klasztor, jako pokutę za swoich przodków, którzy sprzyjali reformacji, jednak drewniany zespół klasztorny stanął dopiero po śmierci fundatora w 1639 r. za sprawą Adam Wolskiego i jego żony – współwłaścicieli miasta.
Obecny murowany zespół klasztorny powstał w początkach XVIII stulecia. Został ufundowany przez Adama i Teofilę Lasockich. Kościół ukończono i poświęcono w 1700 r. a klasztor kilka lat później. Zabudowania klasztorne opasano murem w 1736 r. W 1864 roku zamknięto klasztor za udział zakonników w Powstaniu Styczniowym. Kościół obsługiwał kapłan diecezjalny. Klasztor przeznaczono na urzędy starostwa . W 1921 roku klasztor objęli zakonnicy z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. W czasie II wojny światowej w 1941 roku zakonników usunięto a kościół zamieniono na magazyn amunicji i ubrań. 19 stycznia 1945 roku okupanci podpalili kościół i klasztor, niszcząc całe wnętrze i dach . Staraniem mieszkańców Brzezin i okolicznych wiosek w latach 1947 – 1952 odbudowano kościół i klasztor do którego zaraz po zakończeniu wojny wrócili Franciszkanie.
30 listopada 2008 roku Dekretem Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego erygowano przy klasztorze parafię pw. Św. Franciszka z Asyżu.


OBSADA PERSONALNA:

 • Proboszcz i gwardian – o. Benedykt Kordula OFM, mianowany 01. 08. 2019, tel : (46) 874 21 45 w. 10
 • Wikariusz Parafii, kapelan Szpitala Powiatowego w Brzezinach – o. Arkadiusz Chuchra OFM, mianowany 01. 08. 2019 , tel. (46) 874 21 45 w. 17

Kancelaria parafialna - tel. (46) 874 21 45 w. 20
poniedziałek i środa - godz. 16.30 - 17.30
sobota - 10.30 - 11.30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.