Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Floriana w Wadlewie
Proboszcz: ks. Bogusław Karbownik
Wikariusz:
Telefon: 44 631-12-67

Adres: Wadlew 99 , 97-403 Drużbice
http://www.wadlew.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 28 VIII 1994 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kamień węgielny 28 VI 1995 r. poświęcił Jan Paweł II, wmurował 11 VIII 1996 r. abp Władysław Ziółek. Bodowę rozpoczęto 29 IV 1999 r. wg projektu arch. Elżbiety Kucharczyk. Kościół w konwencji tradycyjnej, jednonawowy. Zakończenie budowy 31 VII 1998 r. Poświęcony 28 X 1997 r., konsekrowany 2 VIII 1998 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz z rzeźbą Chrystusa wykonaną przez Krystynę Solską, ołtarz wg projektu Bogusława Solskiego, poświęcony 10 X 2004 r. przez abpa Władysława Ziółka. Meble w prezbiterium (stalle) wykonane i zaprojektowane przez Dariusza Bergiera. Witraże projektu Anny Olechowskiej. Tabernakulum – mosiądz posrebrzany; organy elektroniczne; ławki dębowe; konfesjonały dębowe; dzwony Jan i Maria ufundowane przez ks. Jana Gajdę z Wadlewa; ogrzewanie – napromienniki gazowe

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chynów – 5 km, Czarny Las – 1,5, Depczyk – 1,5, Janówek – 6, Józefów – 2, Łazy – 3, Mąka Młyn – 5, Rawicz Podlaski – 3, Wadlew, wieś kościelna, Podstoła – 1,5, Skrajne – 5, Stelmachy – 5, Zalesie – 1,5, Zofiówka – 2,5, Zwierzyniec Duży – 2, Zwierzyniec Mały – 3

Dni powszednie

Czas letni(od kwietnia do października) o godz. 18:00
Czas zimowy(od listopada do marca) o godz. 17:00

Soboty

Czas letni(od kwietnia do października) o godz. 18:00
Czas zimowy(od listopada do marca) o godz. 17:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1320

ODPUST: św. Floriana, obchodzony w niedzielę po 4 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed niedzielą po 4 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1999 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (300 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1984 r. jako dom katechetyczny z kaplicą na piętrze, zmodernizowana w 1999 r., skanalizowana, centralne ogrzewanie gazowe

FORMY DUSZPASTERSTWA: cotygodniowe spotkania zespołu dorosłych katolików ARKA. W drugi piątek miesiąca o 1800 Wadlewskie Spotkanie Młodych – spotkanie o charakterze dekanalnym (100 osób). Zespół Seniorów – regularne spotkania i wyjazdy (50 osób).

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Jerzy Grodzki 1994–2002
† ks. Jarosław Burski 2002– 11.07.2011
ks. Bogusław Karbownik 2011-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Jan Gajda (pracował w diecezji włocławskiej)
ks. Stanisław Wojtyra, wyśw. 1957

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Helena [Urszula] Kołodziej, 1960, bernardynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1994–2006, małżeństw 1994–2006,
zmarłych 1994–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Bogusław Karbownik, mian. 27 VII 2011

czynna pn śr pt 17:00-18:00

wt czw 8:00-9:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.