Parafia Przemienienia Pańskiego w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Krzysztof Wlazło
Wikariusz: ks. Krzysztof Petruk, ks. Kamil Przybysz, ks. Bogumił Kucyk
Telefon: 42 684-36-80

Adres: Rzgowska 88, 93-148 Łódź
http://www.przemienieniepanskie.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1915 r. (bp Stanisław Zdzitowiecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół powstawał w kilku fazach. W 1905 r. wzniesiono niewielką kaplicę jako filię parafii św. Wojciecha. W latach 1923–1925 dobudowano do niej korpus nawowy, a w latach 1935–1940 dokonano gruntownej rozbudowy wg projektu arch. Wiesława Lisowskiego. W latach 1935–1938 ukończono budowę wieży i kościół otynkowano (architekci R. Fetter i W. Millo). W 1981–1984 kościół wewnątrz wyremontowano – przebudowa chóru, elementy stiukowe wokół okien, łuków i w prezbiterium. Zmodernizowano prezbiterium – ołtarz posoborowy. Posadzka ze szlachetnego kamienia. W 1925 r. kościół poświęcił bp Wincenty Tymieniecki.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz mszalny i Najśw. Sakramentu ze szlachetnego kamienia, ołtarz MB Częstochowskiej w bocznej nawie – drewniany, ołtarz św. Antoniego w głównej nawie – drewniany, w bocznej kaplicy ołtarz MB Berdyczowskiej (Śnieżnej) z kamienia szlachetnego. Organy ufundowane w 1960 r., wykonane przez firmę Truszczyński, remontowane ponownie w 2005 r. 3 dzwony na nowej dzwonnicy wybudowanej w 1991 r., Droga Krzyżowa gipsowa. Dom katechetyczny wybudowany w 1960 r. rozbudowany w 1979 r. oraz w 1993 r. Malowanie kościoła wewnątrz w 2004 r., odnowienie elewacji w 2005 r.

Ulice należące do Parafii

Bankowa, Bławatna, Broniewskiego – nr 1a i 2–38, Choińska, Dąbrowskiego – 25–55/57 i 204, Dynowska, Henryka, Jarosławska, Karpia, Kołowa, Korzeniowskiego, Krochmalna, Lokatorska, Lelewela, Lenartowicza, Łączna – nr nieparz., Malczewskiego, Mazurska, Mochnackiego, Naruszewicza, Niemcewicza, Odyńca, Paderewskiego – 31–85 i 28–30, Podgórna – 45 i 38 do końca, Przyborowskiego, Rydza Śmigłego – 45–53, Rymanowska, Rzgowska – 63–115 i 68–92, Sejmowa, Sekwestatorska, Siarczana, Szenwalda, Śląska – 1–5 i 2–60, Tetmajera, Tomaszowska – 1–13a i 14–28, Tuszyńska – 49–69 i 32–38, Ukryta, Wiośniana, Wysockiego, Ziomkowa

Dni powszednie

07:00, 08:00, 18:00

Soboty

07:00, 08:00, 18:00

Niedziele i święta

06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 17:00 (III niedziela miesiąca dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej), 19:00 /VII i VIII o 20:00/

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 17 000
ODPUST: Uroczystość Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed I niedzielą Wielkiego Postu
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2004 r. (abp Władysław Ziółek)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: zbudowana w 1914 r., murowana, dwupiętrowa, z pełnym wyposażeniem
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a
Kaplica w Domu Sióstr Honoratek, ul. Lokatorska 12
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywy Różaniec, Rycerstwo Niepokalanej, Chór „Dzwon”, Kościół Domowy, Bractwo Trzeźwości, Duszpasterstwo Akademickie i Młodzieżowe, Krucjata Eucharystyczna, Mali Pomocnicy Maryi, Zespół Charytatywny, Zespół św. Marty dbający o czystość i wystrój kościoła, asysta, oaza, katecheza dorosłych, absolwenci, Zespół Dobrego Pasterza, Akcja Katolicka, Zespół Obrońców Życia
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Ryszard Malinowski 1915–1922 ks. Józef Orłowski 1945–1952
ks. Stefan Jerin 1922–1927 ks. Edmund Bielicki 1952–1978
ks. Stefan Rylski 1928–1937 ks. Józef Fijałkowski 1978–2014
ks. Stanisław Suchański 1937–1942 ks. Krzysztof Wlazło 2014 –
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jan Jachym, wyśw. 1966 ks. Mirosław Kowalski, wyśw. 1989
ks. Wiesław Dura, wyśw. 1972 ks. Grzegorz Dziewulski, wyśw. 1991
ks. Zdzisław Banul, wyśw. 1979 ks. Konrad Zawadzki, wyśw. 1999
ks. Andrzej Blewiński, wyśw. 1980 ks. Dariusz Rębecki, wyśw. 2003
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jan Szkopiecki SDB, wyśw. 1982
ks. Paweł Anyszka FDP, 1989
o. Norbert Oczkowski OP, wyśw. 2005
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Józefa Jóźwiak, 1946, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux
s. Teresa Przybyłowicz, 1949, urszulanka
s. Renata Ryszkowska, 1998, siostra Sacre Coeur
s. Monika Zwierzak, 1998, karmelitanka Dz.J.
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1915–2006, małżeństw 1915–2006,
zmarłych 1915–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Krzysztof Wlazło, mian. 1 VII 2014, tel. 42 684-76-83
Wikariusze: ks. Kamil Przybysz, mian. 28 VIII 2018, tel. 42 203-24-34
ks. Krzysztof Petruk, mian. 27 VIII 2011, tel. 42 646-37-18
ks. Bogumił Kucyk, mian. 30 VIII 2017, tel. 608 295 543

Emeryt: ks. Józef Fijałkowski tel. 42 236-53-27

Na terenie parafii mieszkają w Centrum Służby Rodzinie, 93-162 Łódź, ul. W. Broniewskiego 1a
ks. Paweł Kutynia  tel. 42 682-19-99

czynna pn-pt:9:00-11:00  16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.