Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grotnikach
Proboszcz: o. Krzysztof Jezierski OMI
Wikariusz:
Telefon: 42 717-90-19

Adres: Ozorkowska 48, 95-073 Grotniki
E-mail: grotnikiomi@gmail.com

http://www.parafiagrotniki.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 23 IX 1951 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1933–1938 przez rodzinę Jungowskich, murowany, poświęcony 10 VII 1933 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego. W latach 1933–1939 był kościołem filialnym parafii św. Katarzyny w Zgierzu. W latach 1946–1951 został odnowiony przez ojców oblatów, którzy spełniali przy nim posługi religijne. Od 1951 r. jest kościołem parafialnym, którego proboszczami są ojcowie oblaci, gdyż parafia w Grotnikach została oddana Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów. W 1985 r. nastąpiła zmiana wystroju prezbiterium. Na szczególną uwagę zasługują witraże.
Najbardziej śmiałym dziełem okazała się w 2003 r. rozbudowa kościoła parafialnego według projektu arch. Wojciecha Wycichowskiego i arch. Witolda Pietrasa. W Boże Narodzenie 2005 r. (po siedmiu i pół miesiącach prac budowlanych) o. prowincjał Paweł Latusek OMI odprawił pierwszą pasterkę w rozbudowanej świątyni. W 2004 r. dobudowano do kościoła dzwonnicę. Obecnie kościół choć w surowym stanie zamkniętym – użytkowany, wymaga odrestaurowania starej części obiektu i wykończenia. Pod częścią rozbudowaną znajdują się pomieszczenia do pracy duszpasterskiej.

Wyposażenie kościoła:
W 1974 r. zamontowano nowe tabernakulum; w 1975 r. ułożono nową posadzkę z płyt marmurowych; w latach 1980–1983 umieszczono witraże przedstawiające radosne części Różańca i osobę św. Eugeniusza de Mazenoda; w 1985 r. zawieszono przepiękne żyrandole; w 1991 r. z tyłu kościoła dobudowano dwie zakrystie i kaplicę przedpogrzebową; w 1995 r. ułożono z kostki brukowej alejkę od bramy do kościoła; w 1996 r. zastosowano tymczasowe halowe ogrzewanie. Z wielu inwestycji najistotniejsze są: w 1996 r. wybudowanie kapliczki NSPJ w Grotnikach i wybudowanie parkingu przy cmentarzu na Kremieniu, w 1998 r. wybudowanie kaplicy letniej „Groty” na placu kościelnym, która gromadzi latem parafian i letników na mszach niedzielnych.
Ozdobą kościoła – choć w surowym stanie – są już figura Matki Bożej Fatimskiej w głównym ołtarzu (przywieziona z Fatimy i ofiarowana przez Szwajcarkę Andree Ramuz), figura św. o. Pio (ofiarowana przez uczestników Jubileuszowej Pielgrzymki Narodowej 2000 r.) i figura św. Eugeniusza de Mazenoda (ofiarowana przez Barbarę i Piotra Klemmów).
W posiadaniu parafii są relikwiarze z relikwiami św. Eugeniusza de Mazenoda (I stopnia) i św. o. Pio (II stopnia).

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

Duraj – 2 km, Grotniki Osada, z kościołem parafialnym, Jedlicze A – 4, Jedlicze B – 3, Krzemień – 1, Orła – 3, Pustkowa Góra – 6, Tkaczewska Góra – 5, Ustronie – 1

Dni powszednie

17:30, 16:30 (w grudniu od poniedziałku do piątku)

Soboty

17:30, 16:30 (w grudniu od poniedziałku do piątku)

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 17:30, 19:30 (tylko w wakacje)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1750

ODPUST: uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia;
uroczystość Nawiedzenia NMP, I niedziela lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością Nawiedzenia NMP

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (1,5 km)

PLEBANIA: klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, zbudowany w 1954 r., powiększony w 1982 r., murowany

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w klasztorze Sióstr Narodzenia NMP, ul. Topolowa 34
Kaplica w klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, ul. Ozorkowska 48

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywy Różaniec – 4 koła, Koło Misyjne Dzieci, Przyjaciele Misji Oblackich, Redakcja biuletynu parafialnego „Grota”, ministranci, schola dziewcząt, Rada Parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
o. Mieczysław Cieślik OMI 1951–1956
o. Andrzej Grzesiak OMI 1984–1989
o. Jan Kasprzyk OMI 1956–1966
o. Józef Niesporek OMI 1989–1990
o. Bolesław Glados OMI 1966–1969
o. Stanisław Paliński OMI 1990–1992
o. Bronisław Kulpa OMI 1969–1972
o. Jan Wnuk OMI 1992–1995
o. Stanisław Toman OMI 1972–1982
o. Stanisław Bijak OMI 1982–1984
o. Tomasz Ewertowski OMI 1995–2011
o. Mirosław Skrzydło OMI 2011-2013
o. Krzysztof Jezierski OMI 2013-

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: o. Krzysztof Jezierski OMI, mian. 1 VII 2013, tel. 42 717-90-19

czynna wt 18:30-20:00

czw 15:30-17:00

sb 10:30-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.