Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zduńskiej Woli – Karsznicach
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Dwornik
Wikariusz: ks. Łukasz Goździk
Telefon: 43 823-38-29 do ks. proboszcza;
          43 823-38-96 do ks. wikarego

Adres: J. Sylli 1, 98-220 Zduńska Wola-Karsznice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 28 IX 1947 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę nowego kościoła rozpoczęto 10 V 1985 r. Autor projektu arch. Mirosław Rybak. Kościół murowany, styl nowoczesny, na planie sześcioboku, symetryczny, bryłę zamykają kaskadowe dachy. Nawa główna oraz dwie przylegające kaplice rozdzielone zakrystią. Konsekrowany 28 IX 1997 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarze marmurowe – główny, Najświętszego Serca Jezusowego, boczne: św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, w kaplicach: Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Fatimskiej. Ambonki murowane – przy ołtarzu głównym i w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Tabernakulum pancerne – dwustronne. Chrzcielnica – marmurowa. Dwa dzwony z mikroprocesorowym sterownikiem: na wieży i dzwonnicy obok kościoła. Organy elektroniczne „Jubilate”. Droga Krzyżowa rzeźbiona w drewnie lipowym. Konfesjonały dębowe (4), ławki dębowe (86). Podstawa marmurowa pod feretron Chrystusa Miłosiernego i św. Faustyny w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Karsznice wieś – 1,5 km, Krobanów – 3,5 km, Michałów – 3,5, Zduńska Wola-Karsznice, miasto z kościołem parafialnym

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4000
ODPUST: uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa;
św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy, 25 listopada
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: III niedziela Adwentu, poniedziałek i wtorek
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 3,3201 ha (500 m)
PLEBANIA: zbudowana w 1961 r., murowana, piętrowa, kanalizacja, nowe z 2003 r. centralne ogrzewanie na biomasę, w podpiwniczeniu kotłownia i garaż; na parterze kancelaria parafialna
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: kaplica przedpogrzebowa
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 10 kół, Rycerstwo Niepokalanej,Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej, Rada Parafialna, schola dziecięca, ministranci, asysta
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stefan Brzozowski 1947–1954
ks. Jerzy Ryszelewski 1954–1959
ks. Stanisław Pierzchała 1959–1967
ks. Bolesław Grabowicz 1967–1971
ks. Julian Fortak 1971–1984
ks. Janusz Krakowiak 1984–1998
ks. Wiesław Jonczyk 1998–2007
ks. Stanisław Dwornik, mian. 4 VIII 2007

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Jan Zajączkowski, wyśw. 1962
ks. Henryk Janus, wyśw. 1964;
ks. Grzegorz Wojda, wyśw. 1992
ks. Piotr Kępniak, wyśw. 28.05.2011 r.
ks. Krzysztof Górski, wyśw. 2014 r.

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Andrzej Wróblewski, 2001, OSPP

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1947–2006, małżeństw 1947–2006,
zmarłych 1948–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Dwornik, mian. 4 VIII 2007 tel./fax 043 823-38-29
Wikariusz: ks. Łukasz Goździk, mian. 29.VIII.2020 tel. 043 823-38-96

czynna pn-pt 16:00-17:30

sb 10:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.