Archidiecezja Łódzka
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie
Proboszcz: ks. Zbigniew Dyks
Wikariusz: ks. Ryszard Żurek
Telefon: 44 634-05-81

Adres: Główna 52, 95-081 Dłutów
http://parafiadlutow.eu/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Ziemie na której wybudowano pierwszy kościół pod wezwaniem Trzech Króli, Św. Wojciecha i Stanisława w Dłutowie, należała w przeszłości do Kasztelanii Chropy. Jan Długosz, kanonik krakowski, wizytując w XV w. dobra pabianickie wspomina, że tereny w zakres których wchodzi Dłutów były puszczą, gdzie „łacnej natrafić na zwierza dzikiego, aniżeli na łan uprawianej ziemi, częściej je zwierz dziki na legowisko obierał, aniżeli dotykał pług rolnika”. Z biegiem czasu na teren dawnej Kasztelanii, za sprawą Kapituły Krakowskiej powstały tu dwa miasta: Pabianice i Rzgów, oraz osady zamieszkałe przez włościan, wśród nich i Dłutów.
W pierwszej połowie XV w. kmiecie Dłutowa, Orska i sąsiednich nowo założonych wsi – należących do parafii Tuszyn, mając daleką drogę do kościoła, zwrócili się do Kapituły Krakowskiej z prośbą o wybudowanie im własnej świątyni. Obiecali również przyłożyć do utrzymania służby kościelnej. Prośbom tym Kapituła uczyniła zadość i w roku 1540 wybudowano kościół pod wezwaniem Trzech Króli, św. Wojciecha i Stanisława.
Erekcji parafii dokonał Arcybiskup Piotr Gamrat dnia 17 maja 1541 roku. Pierwotny kościół modrzewiowy, wzniesiony w kształcie krzyża, z biegiem czasu spustoszony i bliski upadku, około 1810 roku został zamknięty. Przetrwał do roku 1819. W XIX w. do parafii Dłutów należały następujące wioski: Dłutów wieś i folwark, Budy, Erywanogród – dziś Drzewociny, Huta, Leszczyny, Leszczynki, Łaziska, Mierzączka Wielka i Mała, Orzk, Depczyk, Ślądkowice, Malenda, Lipiniec, Zalesie, Helenów, Podstoła, Półtalarek, Kociołki, Żeronie, Jastrzebieniec, Kłucjasz, Lesieniec, Piętków, Redociny, Stoczki, Porąbki.
W 1826 roku parafianie dłutowscy wybudowali własnym kosztem
i czynem nową świątynię, która w wyniku działań wojennych została spalona 17 stycznia 1945 roku.
Dnia 17 maja 1948 powstaje komitet budowy kościoła. Pod przewodnictwem księdza kanonika Tadeusza Szyszkiewicza przystąpiono do budowy nowej świątyni. 7 czerwca 1949 roku przystąpiono do wykopów fundamentów pod kościół, a tego samego roku, dnia 11 września ks. Biskup Kazimierz Tomczak poświęcił kamień węgielny.
Uroczystej konsekracji nowej świątyni dnia 30 czerwca 1957 roku dokonał ks. Biskup Karol Niemira z udziałem ks. Biskupa Michała Klepacza. Kościół jest trzynawowy, w zmodernizowanym stylu neoromańskim - autorem projektu był architekt Stefan Derkowski z Łodzi.
Do parafii należą: Kaplica w Redocinach - zbudowana w 2 poł. XIX w., kaplica Wniebowzięcia NMP w Tążewach - zbudowana z kamienia w 1876 r. Kaplica św. Floriana w Hucie Dłutowskiej - początek budowy w 1988 r., poświęcenia dokonał abp Janusz Bolonek w 1994 roku.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Borkowice – 2 km, Budy Dłutowskie – 3, Dłutów, wieś kościelna, Dłutówek – 3, Drzewociny – 8, Huta Dłutowska – 5, Lesieniec – 5, Leszczyny Duże – 3, Leszczyny Małe – 2, Łaziska – 3, Mierzączka Duża – 5, Orzk – 5, Piętków – 6, Redociny – 5, Ślądkowice – 8, Świerczyna – 4, Tążewy – 3

Dni powszednie

DNI POWSZEDNIE: 07:30,18:00

Soboty

DNI POWSZEDNIE: 07:30,18:00

Niedziele i święta

NIEDZIELE: 07:00, 09:00, 10:15 – Huta Dłutowska, 11:30 – Msza dla dzieci, 18:00 – w maju, czerwcu, październiku, Boże Narodzenie i Nowy Rok

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3450

ODPUST: Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzony w czerwcu w niedzielę po uroczystości;
Trzech Króli, 6 stycznia;
Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia w Tążewach;
św. Floriana, obchodzony w niedzielę przed 4 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: sobota, niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,2 ha (300 m)

PLEBANIA: zbudowana z cegły w 1890 r., otynkowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Wniebowzięcia NMP, w Tążewach
Kaplica pw. św. Floriana, w Hucie Dłutowskiej
Kaplica pw. św. Antoniego, w Redocinach
Kaplica pw. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, w Ośrodku Caritas w Drzewocinach
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 10 kół, Bractwo Światła

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.: –
ks. Andrzej Szarecki 1911–1933; ks. Leonard Wideński 1962–1964
ks. Wojciech Kubis 1933–1936; ks. Piotr Beściak 1964–1967
ks. Gustaw Łaski 1936–1937; ks. Stefan Pietrusiak 1967–1977
ks. Stanisław Rabiński 1937–1941; ks. Włodzimierz Michałkiewicz 1977–1984
ks. Antoni Szarejko 1945–1946; ks. Antoni Supady 1984–1996
ks. Tadeusz Szyszkiewicz 1946–1962 ks. Wiesław Koper 1996–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Józef Szymak abp JANUSZ BOLONEK, wyśw. 1961
† ks. Bolesław Konka ks. Roman Ochnicki wyśw. 1984

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
o. Tomasz Poterała, konsekr. 2005

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
s. Gabriela Stachowska, 1999 s. Dominika Marzena Poterała, 2004,
s. Elżbieta Zych, 2004 bernardynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1917–2006, małżeństw 1917–2006,
zmarłych 1930–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Zbigniew Dyks, mian. 12 VIII 2017 tel. 44 634-05-81
Wikariusz: ks. Ryszard Żurek, mian. 28 VIII 2018 tel. 44 633-81-23

PONIEDZIAŁEK: 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:00
ŚRODA: 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:00
PIĄTEK: 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.