27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie
Proboszcz: ks. Zbigniew Dyks
Wikariusz: ks. Ryszard Żurek
Telefon: 44 634-05-81

Adres: Główna 52, 95-081 Dłutów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 17 V 1541 r. (abp gnieźnieński Piotr Gamrat)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę rozpoczęto 11 IX 1948 r., wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp Kazimierz Tomczak, zakończono w 1957 r. Zmodernizowany styl neoromański - autorem projektu był arch. Stefan Derkowski z Łodzi. Kościół jest trzynawowy. Konsekracji dokonał 30 VI 1957 r. bp Karol Niemira. Kaplica w Redocinach - zbudowana w 2 poł. XIX w., kaplica Wniebowzięcia NMP w Tążewach - zbudowana z kamienia w 1876 r. Kaplica św. Floriana w Hucie Dłutow-skiej - początek budowy w 1988 r., poświęcenia dokonał abp Janusz Bolonek w 1994 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Borkowice – 2 km, Budy Dłutowskie – 3, Dłutów, wieś kościelna, Dłutówek – 3, Drzewociny – 8, Huta Dłutowska – 5, Lesieniec – 5, Leszczyny Duże – 3, Leszczyny Małe – 2, Łaziska – 3, Mierzączka Duża – 5, Orzk – 5, Piętków – 6, Redociny – 5, Ślądkowice – 8, Świerczyna – 4, Tążewy – 3

Dni powszednie

07:30, 8:00

Soboty

07:30, 8:00

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3450

ODPUST: Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzony w czerwcu w niedzielę po uroczystości;
Trzech Króli, 6 stycznia;
Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia w Tążewach;
św. Floriana, obchodzony w niedzielę przed 4 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: sobota, niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,2 ha (300 m)

PLEBANIA: zbudowana z cegły w 1890 r., otynkowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Wniebowzięcia NMP, w Tążewach
Kaplica pw. św. Floriana, w Hucie Dłutowskiej
Kaplica pw. św. Antoniego, w Redocinach
Kaplica pw. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, w Ośrodku Caritas w Drzewocinach
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 10 kół, Bractwo Światła

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.: –
ks. Andrzej Szarecki 1911–1933; ks. Leonard Wideński 1962–1964
ks. Wojciech Kubis 1933–1936; ks. Piotr Beściak 1964–1967
ks. Gustaw Łaski 1936–1937; ks. Stefan Pietrusiak 1967–1977
ks. Stanisław Rabiński 1937–1941; ks. Włodzimierz Michałkiewicz 1977–1984
ks. Antoni Szarejko 1945–1946; ks. Antoni Supady 1984–1996
ks. Tadeusz Szyszkiewicz 1946–1962 ks. Wiesław Koper 1996–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Józef Szymak abp JANUSZ BOLONEK, wyśw. 1961
† ks. Bolesław Konka ks. Roman Ochnicki wyśw. 1984

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
o. Tomasz Poterała, konsekr. 2005

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
s. Gabriela Stachowska, 1999 s. Dominika Marzena Poterała, 2004,
s. Elżbieta Zych, 2004 bernardynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1917–2006, małżeństw 1917–2006,
zmarłych 1930–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Zbigniew Dyks, mian. 12 VIII 2017 tel. 44 634-05-81
Wikariusz: ks. Ryszard Żurek, mian. 28 VIII 2018 tel. 44 633-81-23

czynna pn-pt 8:30-10:00