Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim
Proboszcz: ks. Paweł Dziedziczak
Wikariusz: ks. Konrad Sulmirski
Telefon: 44 724-22-01

Adres: ks. J. Popiełuszki 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
http://www.nsj.rodzina.net
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 I 1929 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1926–1928, wg projektu Józefa Kabana, murowany, 3-nawowy, z sufitem gipsowym, wieżyczką w stylu gotyckim, pokryty blachą ocynkowaną. Poświęcony w 1928 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze – główny Najświętszego Serca Jezusowego, 2 boczne: św. Franciszka i MB Ostro¬bramskiej, Droga Krzyżowa, organy 12-głosowe, chorągwie, sztandary, feretrony procesyjne, nowy krzyż procesyjny, nowa monstrancja, 3 dzwony, sygnaturka (100 kg) i 2 nowe (250 i 350 kg) poświęcone w 1993 r. przez bpa Bohdana Bejze, dzwonnica nowa murowana z pomieszczeniem na kiosk parafialny, zbudowana i poświęcona w 1993 r. Kościół wewnątrz i zewnątrz odnowiony.

Ulice należące do Parafii

Boczna, Brukowa, Cegielniana – 2–20 i nr niep., Cekanowska, Chopina, Chrobrego, Cmentarna, Czarna, Czysta, Dębowa, Długa – nr niep., Dobra, Drewniana, Duracza, Dworcowa, Garbarska, Gdyńska, Główna, Grzybowa, Henrykowska, Jagiellońska, Jasna, Jelenia, Kamienna, Kilińskiego, Klonowa, Kołłątaja – nr 13–27a, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja – 33–67 i 52–76, Koszykowa, Kręta, Krucza, Leśna, Lipowa, Lubocheńska, Łączna, Mickiewicza, Nadrzeczna, Narewskiego, Niemcewicza – 17–49 i 14–56, Nowowiejska – 29–41 i 40–42, Okrzei, Piaskowa, Piastowska, ks. Popiełuszki, Poprzeczna, Północna, Pułaskiego, Roweckiego-Grota – od ul. Długiej obie str. od 13–75 i 14–68, Równa, Sienna, Skłodowskiej-Curie, Smolna, Smutna, Spalska, Staszica, Sucha, Szczęśliwa – od ul. ks. J. Popiełuszki do mostku, Świeża, Tamka, Traugutta, Tuwima, Twarda, Ugaj, Warszawska – 108–164, Wolna, Wrzosowa, Wspólna, Wysoka, Zajęcza, Zakątna, Zaułek, Zbocze, Zgodna, Żelazna, Żeromskiego

Dni powszednie

07:00, 18:00 (17:00 w okresie jesienno-zimowym)

Soboty

07:00, 18:00 (17:00 w okresie jesienno-zimowym)

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00(Suma), 18:00
(w okresie jesienno-zimowym Msza Święta wieczorna o godzinie 17:00, a w wakacje nie jest odprawiana Msza Święta o godzinie 12:00)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4500

ODPUST: Najświętszego Serca Jezusowego, piątek po II niedzieli Zesłania Ducha Świętego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 6,5 ha (400 m) pod zarządem Kurii Metropolitalnej

PLEBANIA: zbudowana w 1978 r., murowana, jednopiętrowa, bez kanalizacji miejskiej, ogrzewanie lokalne, wyremontowana i zmodernizowana w 2004 r.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, Świetlica Parafialna „Mamusia”, Uczniowski Klub Sportowy Niezapominajki, Grupy A-A i Al-Anon, Kręgi Domowego Kościoła, asysta, służba liturgiczna, schola młodzieżowa i dziecięca, grupa młodzieżowa

PROBOSZCZOWIE od 1929 r.:
ks. Antoni Machnikowski 1929–1942 zginął w Dachau
ks. Zygfryd Szpetulski
ks. Franciszek Szczepański 1942–1944
ks. Leon Leszczyński
ks. Józef Zalewski 1944–1947
ks. Stanisław Maciejewski 1947–1962
ks. Kazimierz Gadzinowski 1962–1970
ks. Piotr Beściak 1970–1988
ks. Leon Zagata 1988–2002
ks. Ryszard Stanek 2002–2014
ks. Paweł Dziedziczak 2014–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Bohdan Papiernik, wyśw. 1962
bp IRENEUSZ PĘKALSKI, wyśw. 1974
† ks. Adam Gogol, wyśw. 1981
ks. Krzysztof Owczarek, wyśw. 1983
ks. Grzegorz Gogol, wyśw. 1984
ks. Ireneusz Sikora, wyśw. 1984

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Krzysztof Skorek MSF, wyśw. 2004

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Dominika Laskowska, 1979, pallotynka
s. Anna Piwowarska, 1989, ZSNN
s. Maria Wieteska, 1991, ZSNN
s. Katarzyna Dzierżonowska, szarytka

KSIĘGI METRYKALNE:
ochrzczonych 1929–2006,
małżeństw      1929–2006,
zmarłych         1929–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Paweł Dziedziczak, mian. 1 VII 2014 tel. 044 724-22-01
Wikariusz: ks. Konrad Sulmirski, mian. 29 VIII 2020 tel. 044 724-22-97

Czynna od wtorku do piątki w godzinach 0900 - 1000 oraz 1600 - 1700
oraz w sobotę w godzinach 0900 - 1000

NIECZYNNA W PONIEDZIAŁKI

Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna od wtorku do soboty od godz. 0900 - 1000 oraz w ważnych sprawach także po Mszy św. wieczornej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.