Archidiecezja Łódzka
Parafia Miłosierdzia Bożego W GOLESZACH-SWOLSZEWICACH
Proboszcz: ks. Damian Skwara
Wikariusz:
Telefon: 44 616-47-58

Adres: Golesze 16 A, 97-320 Wolbórz Golesze Duże
http://golesze.blogspot.com/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 IX 1990 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1987–1995 wg projektu architekta Eugeniusza Brackiego. Konsekrowany 1 X 1995 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz i ambonka z piaskowca, chrzcielnica z piaskowca z mosiężną kopułą, mosiężny krzyż ołtarzowo-procesyjny,mosiężna lampka wieczna, organy elektroniczne, 2 dzwony o wadze 150 oraz 250 kg, Droga Krzyżowa rzeźbiona w drewnie lipowym, obrazy: Miłosiernego Chrystusa, MB Ostrobramskiej, MB Częstochowskiej, św. Faustyny Kowalskiej, drewniane figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana oraz drewniane figury adorujących Aniołów

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Adamów – 3 km, Apolanka – 1,5, Bronisławów – 3, Dębsko – 1, Golesze Duże, wieś kościelna, Golesze Małe –2–3, Golesze Parcela –2–3, Janów – 3, Kaleń – 3,5, Leonów – 2–3, Lubiaszów – 3–4, Marianów – 1,5, Młoszów – 2–4, Modrzewek – 1,5–3, Swolszewice Duże – 3–5, Swolszewice Małe – 7–9

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

09:00, 10:30, 12:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1150

ODPUST: Miłosierdzia Bożego, I niedziela po Wielkanocy;
MB Ostrobramskiej, 16 listopada;
Narodzenia NMP, 8 września (Swolszewice Małe)

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 14, 15, 16 listopada

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 1 września 2013 – bp Ireneusz Pękalski

CMENTARZ GRZEBALNY: 1200 m2 (350 m)

PLEBANIA: budowana razem z kościołem – przylegająca do niego, kanalizacja, centralne ogrzewanie węglowe

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół pw. Narodzenia NMP, w Swolszewicach Małych

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola dziecięca, ministranci, asysta liturgiczna, Wieczernik Modlitw za Kapłanów

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Marek Izydorczyk 1987–1998
† ks. Henryk Zimnicki 1998–2001
ks. Roman Ochnicki 2001–2011
ks. Damian Skwara 2011-

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1990–2011, małżeństw 1990–2011,
zmarłych 1990–2011

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Damian Skwara, mian. 27 VIII 2011 tel. 44 616-47-58

czynna przed Mszą św.