Archidiecezja Łódzka
Parafia Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: Ks. Kanonik Paweł Lipiński
Wikariusz: Ks. Mariusz Skiba, Ks. Paweł Wronkowski
Telefon: (44) 646 16 83

Adres: ul. Łódzka 49a, 97-300 Piotrków Trybunalski
E-mail: piotrkowmilosierdzie@gmail.com

http://milosierdzie-piotrkow.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 października 1989 roku - Biskup Władysław Ziółek

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany w latach 1993–2004. Murowany z cegły klinkierowej wg projektu arch. Aleksego Dworczaka, 3-nawowy, kaplica boczna MB Częstochowskiej, 26 VIII 1993 r. poświęcenie fundamentów i wmurowanie kamienia węgielnego pochodzącego z Asyżu, poświęconego przez Jana Pawła II. 26 XI 1993 r. poświęcenie murów kościoła przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z obrazem Miłosierdzia Bożego, ołtarz boczny z obrazem i relikwiami św. Faustyny, kaplica boczna z ołtarzem MB Częstochowskiej. Kościół poświęcony 9 XI 1997 r. przez abpa Władysława Ziółka. 3 dzwony, Droga Krzyżowa w odlewach z mosiądzu.

Ulice należące do Parafii

Akacjowa, Altanowa, Brzeźnicka, Brzozowa, Budzynowskich, Bystra, Cała, Cisowa, Cedrowa, Czeremchy, Czysta, Czyżewskiego, Demczyka, Dębowa, Fabianiego, Gęsia, Gościnna, Grabowa, Hubala, Hutnicza, Jasna, Jaszkowskiego, Jarzębinowa, Jarzynowa, Jaworowa, Kalinowa, Kamienna, Karłowicza, Karolinowska, Kałuży, Kasztelańska, Klonowa, Kowalówka, Letnia, Limbowa, Lipowa, Łotockiego, Łódzka, 1 Maja, Makowa, Mieszkowskiego, Migdałowa, Mireckiego, Modrzewiowa, Moniuszki, Myćków, Nowowiejska, Olchowa, Pawłowska, PCK, Piwnika, Płytka, Powstańców Warszawskich Promienna, Przelotowa, Przeskok, Puszczyńskiego, Północna, 25. Pułku Piechoty, Rolnicza – od nr 80 do końca, Rodziny Rajkowskich, Równa, Rzeczna, Sadowa, Sąsiedzka, Sielankowa, Skośna, Słowiańska, Sokola, Stawowa, Stepowa, Swojska, Szarych Szeregów, Szeroka, Szymanowskiego, Tęczowa, Topolowa, Trybusa, Turystyczna, Uprawna, Ugorek, Urwista, Ustronna, Warzywna, Wąska, Wiatraczna, Wiązowa, Wieniawskiego, Wiklinowa, Willowa, Wojska Polskiego – 83 do końca strony nieparzystej, Wysoka, Zaułek, Zgodna, Żabia, Żeńców, Żółta.

Miejscowości należące do Parafii: Daszówka

Dni powszednie

Poniedziałek, Wtorek: 07:00, 17:30, 18:00
Środa, Czwartek: 07:00, 17:15, 18:00
Piątek: 07:00, 18:00

Soboty

07:00, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

Liczba mieszkańców:  9000

Odpusty: Miłosierdzia Bożego: II Niedziela Wielkanocna, Matki Bożej Częstochowskiej: 26 sierpnia

Ostatnia wizytacja pasterska: 9 czerwca 2019 – Arcybiskup Grzegorz Ryś

Duszpasterstwo: Żywa Róża, Młodzież, Lektorzy, Ministranci, Kandydaci na Ministrantów, Domowy Kościół, Schola, Orkiestra Parafialna.

Proboszczowie od powstania parafii:
Ks. Paweł Lipiński – od 1989

Księża pochodzący z parafii:
Ks. Artur Trznadel – wyświęcony 2001
Ks. Łukasz Tarnawski – wyświęcony 2007

Zakonnicy pochodzący z parafii:
O. Krzysztof Andryszkiewicz OFMCap.

Zakonnice pochodzące z parafii:
s. Donata Emmanuela Pluskota – 1994 – bernardynka

Duszpasterze pracujący obecnie:
Proboszcz: Ks. Kanonik Paweł Lipiński – od 1989
Wikariusze: Ks. Mariusz Skiba – od 2014, Ks. Paweł Wronkowski – od 2015

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 16:00 - 17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.