Archidiecezja Łódzka
Parafia Miłosierdzia Bożego w Pabianicach
Proboszcz: ks. kan. Marek Wochna
Wikariusz: ks. Grzegorz Kowalski, ks. Grzegorz Boras
Telefon: 42 226-52-31

Adres: 20 Stycznia 77, 95-200 Pabianice
http://milosierdzie-pabianice.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 8 IX 1984 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół budowany w latach 1989–1997. Styl romański, trójnawowy wg projektu arch. Mirosława Rybaka. Kościół konsekrowany 27 IV 2003 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz murowany, tabernakulum złocone zewnątrz i wewnątrz, Droga Krzyżowa rzeźbiona, 3 dzwony na wieży kościoła z napędem elektrycznym, włoskie organy elektroniczne, 6 konfesjonałów, tablica pamiątkowa opisująca dzieje budowy.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyńskiego, Bracka – od nr 41 i od 44 do końca, Borowa, Dobra, Dolna, Graniczna – nr niep., Gryzla – nr 2 do Roweckiego-Grota, Janke, Jaszuńskiego, Mała, Modra, Mokra, Myśliwska – od ul. ks. Skargi do końca, Nawrockiego – nr 9–30, Osiedlowa, Ossowskiego, Podgórna, Podleśna, Prosnaka, Roweckiego-Grota – od 20 i 23 do końca, Rydzyńska, Sienna, ks. Skargi – od 65 nr niep. do końca nieparzyste, Smugowa – do Janke, Spacerowa, Sporna, 20 Stycznia – od 2 i 31 do końca, Szpitalna, Wschodnia

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Rydzyny – 2 km

Dni powszednie

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 000

ODPUST: Miłosierdzia Bożego, II niedziela Wielkanocna

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota, niedziela przed odpustem

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: katolicki i komunalny wspólny dla wszystkich parafii miasta

PLEBANIA: wybudowana w latach 1989–1991, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Józefa, ul. 20 Stycznia 77

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Stowarzyszenie Matki Boskiej Bolesnej Dobrej Śmierci, ministranci, chór, schola, duszpasterstwo akademickie, Apostolstwo Bożego Miłosierdzia

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Jan Witczak 1984–2002
ks. Adam Mikuła 2002–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Andrzej Kociołek, wyśw. 1985
ks. Paweł Kutynia, wyśw. 1999

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Paweł Dobroszek CM, wyśw. 1992

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1984–2006, małżeństw 1984–2006,
zmarłych 1984–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks.kan. Marek Wochna, mian. 1 VI 2013 tel. 42 226 57 20
Wikariusze: ks. Grzegorz Kowalski, mian. 31 VIII 2013 tel. 508 300 826
ks. Grzegorz Boras mian. 30 VIII 2019

Rezydent: Ks. Andrzej Pełka, tel. 504 790 458

czynna pn-pt 10:00-12:00 15:30 - 17:00

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.