Parafia Miłosierdzia Bożego w Justynowie
Proboszcz: ks. Dariusz Burski
Wikariusz:
Telefon: 42 213-42-89

Adres: Łódzka 35, 95-020 Justynów (gm. Andrespol)
E-mail: dburskijustynow (małpka)gmail.com

http://www.justynow.com.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 4 V 1984 r. (bp Józef Rozwadowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
W 1984 r. wybudowano kaplicę. W 1985 r. rozpoczęcie budowy kościoła jednonawowego, styl prosty. Poświęcony w stanie surowym 28 V 1995 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
W kościele znajdują się relikwie św. Faustyny Kowalskiej;
Obrazy: Miłosierdzia Bożego; Matki Bożej Częstochowskiej; św. Faustyny, krzyż z figurą Chrystusa, Stacje Drogi Krzyżowej - artystyczne rzeźby w drewnie lipowym.
Witraże wg. projektu rzymskiej firmy DomusDei.it

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Justynów, Ignaców – 2, Janówka – 1, Jordanówek – 4, Zielona Góra – 4

Dni powszednie

18:00, w poniedziałki 08:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

08:30, 11:00, 18:00

Nr konta Bankowego Parafii: 38 1240 2539 1111 0010 0406 9596

ODPUST: Miłosierdzia Bożego, I niedziela po Wielkanocy
CMENTARZ GRZEBALNY: 2,13 ha (600 m)
PROBOSZCZOWIE:
† ks. Bronisław Ciesielski 1984–1994
† ks. Jerzy Wiśniewski 1994–1997
ks. Karol Andrzejczak 1997–2004
ks. Dariusz Burski od 2004r.

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

s. Stanisława Jadwiga Górecka, 1969
s. Wanda Dworaczek, 1987, Istytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux
s. Daria Wieczorek, 1995, Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Dariusz Burski, mian. 29 VIII 2004 tel. 042 213-42-89

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA PO MSZY ŚW.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.