Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi – SANKTUARIUM
Proboszcz: ks. prał. Tadeusz Weber
Wikariusz: ks. Krzysztof Górski, ks. Henryk Krzosek, ks. Tomasz Falak
Telefon: 42 637-13-27

Adres: Łąkowa 42, 90-554 Łódź
E-mail: lodz-mb-zwycieskiej@archidiecezja.lodz.pl

https://archidiecezja.lodz.pl/mbz
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 VII 1926 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Poświęcenie kamienia węgielnego 15 VIII 1926 r. Trzynawowa bazylika o formach klasycznych wg projektu arch. Józefa Kabana. Budowę kościoła zakończono 1938 r., wieży w 1950 r. Poświęcenia dokonał bp Włodzimierz Jasiński 2 X 1938 r.

Wyposażenie kościoła:
Mozaikowa kopia MB Częstochowskiej w kaplicy bocznej (w wieży) – dar papieża Jana Pawła II, mozaika zdobiła przez 24 lata kaplicę polską w grotach Bazyliki św. Piotra na Waty¬kanie. Organy 44-głosowe, pneumatyczne, dar kolejarzy węzła łódzkiego w 1933 r., wykonane przez D. Biernackiego z Włocławka. W absydzie w drewnie lipowym płasko¬rzeźba MB Zwycięskiej, autorstwa Ludomira Śledzińskiego.

Ulice należące do Parafii

Celna, Dembińskiego, Gdańska – nr 73–143 i 140–158, Inżynierska – 2 i 4, Kajakowa, Karolewska, Kopernika – 19–71/73 i 18–74, Lipowa – 51–87, Łąkowa, Norwida, Objazdowa, Pogonowskiego – 57–87 i 60–84/86, Radwańska – 39–69, 6 Sierpnia – 22–98, Skłodowskiej-Curie – 13 i 4–36, Stefanowskiego – 2, Struga – 25–49 i 32–90a, 28. Pułku Strzelców Kaniowskich – 33–75 i 34–58, Wileńska – 9–27, al. Włókniarzy – 222–240a, Wygodna, Zamenhofa – 21–29 i 24–38, Żeligowskiego – 33–47 i 40–58, Żeromskiego – 53–115 i 42–110, Żubrowej

Dni powszednie

07:00, 17:00 (w okresie wakacyjnym mszy nie ma), 18:00

Soboty

07:00, 17:00, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 09:30, 11:00 (dla dzieci), 12:30 (suma), 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8000

ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia, rocznica cudu nad Wisłą

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek po uroczystości Najświęt¬szego Ciała i Krwi Chrystusa

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: Stara – jednopiętrowa, drewniana, centralne ogrzewanie, kanalizacja, gaz.
Nowa – jednopiętrowa, murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja, gaz

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, 97-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22,
tel. kancelarii 042 637-65-45, fax 042 637-37-31
Rektor: ks. Waldemar Sondka, mian. 28 VIII 1993 tel. 042 637-65-45
Pomoc duszpasterska:
Kaplica w Domu Opieki Społecznej, ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 22
Kaplica w Caritas Archidiecezji Łódzkiej, ul. Gdańska 111
Kaplica Sióstr Misjonarek Miłości, ul. Andrzeja Struga 90A

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, Sodalicja Mariańska, ministranci, asysta

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Dominik Kaczyński 1926–1941
ks. Stanisław Nowicki 1945–1950
ks. Rudolf Weisser 1950–1951
ks. Henryk Rybus 1951–1962
ks. Szczepan Rembowski 1962–1967
ks. Julian Dratwa 1967–1984
ks. Bogdan Dziwosz 1984–2005
ks. Antoni Głowa 2005–2006
ks. Tadeusz Weber 2006–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Bogdan Nowacki, wyśw. 1959
ks. Andrzej Baran, wyśw. 1975
ks. Mariusz Staszczyk, wyśw. 1990

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Czesław Romanowski SI, wyśw. 1965

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Kazimiera [Stella] Bakura, 1962, sercanka
s. Halina Wrońska, 1968, salezjanka
s. Magdalena Genowefa Jagielska, 1976, pallotynka
s. Mirosława Włodarczyk, 1972, pallotynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1926–2006, małżeństw 1926–2006,
zmarłych 1926–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. prał. Tadeusz Weber, mian. 15 IV 2006 tel. 42 636-31-24
Wikariusze: ks. Henryk Krzosek, mian. 1 XII 2007 tel. 42 637-12-68
ks. Krzysztof Górski (senior), 27 VIII 2016 tel. 42 637-32-02

Na terenie parafii pracuje:
ks. Kazimierz Dąbrowski
kapelan II Domu Pomocy Społecznej
ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 22
Na terenie parafii mieszkają:
ks. Andrzej Partyka tel. 042 639-95-81
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
ks. Sebastian Krawczyk
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111 tel. 661-949-400

czynna pn - pt 16:00-18:00, sb 9:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.