Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Bracha
Wikariusz: ks. Tomasz Grzejdziak
Telefon: 42 215-81-90

Adres: Zachodnia 31, 95-054 Ksawerów
E-mail: ksawerów@archidiecezja.lodz.pl

http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Kościół w stylu nowoczesnym, z żelbetonu i cegły. Autor projektu arch. Juliusz Seweryn. Świątynia zewnętrznie otynkowana w kolorze beżu. Dach kopertowy pokryty blachą, przebudowany w 1996 r. Powierzchnia kościoła wynosi 29x12,5 m, a więc ok. 350 m2. Cały kościół podpiwniczony. Pod kościołem znajduje się kaplica pogrzebowa. Wejście usytuowane od strony południowej po schodach rozciągających się na całej szerokości kościoła. Z prawej strony świątyni stoi wieża – dzwonnica konstrukcji żelbetowej, zakończona 6-metrowym krzyżem z blachy nierdzewnej. Na wieży kościoła umieszczone są 3 dzwony o napędzie elektronicznym oraz elektroniczne kuranty. Poświęcony 9 XI 1975 r., konsekrowany 5 XI 1978 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego. Obok kościoła pomnik św. Jana Pawła II, postawiony w 2006 r.

Ulice należące do Parafii

Andromedy nr 2-16, Bednarska nr 1-42, Bema nr 3-29, Berenike nr 1, 3 i 7, Boczna nr 2-35, Bohaterów Ksawerowa nr 2, 3, 4 i 9, Cicha nr 1-38, Cienista nr 3, 15, 17, 21 i 25, Cegielniana (jedna strona) nr 11 54-59, Dobra nr 11, 14, 31, 36, i 87A, 87B, Dolna nr 1-16, Dziubińskiej nr1, Getta nr 1-24, Głowackiego nr 1, 5, 6, i 8, Górna nr 2-53, Graniczna nr 3-26, Granitowa nr 5, 15, 19, i 21, Gwiezdna nr 3, 13, 15, 17 i 22, Handlowa nr 3-78, Jana Pawła II nr 2-16, Jęczmienna nr 9-21, Klonowa nr 1-30, Konopnickiej nr 1-10, Kosmowskiej (jedna strona, brak domów mieszkalnych), Kościuszki blok 3, 3A, 3B, 3H, 5, 5A i domy 2-26, Kwiatowa nr 1-5, Letnia, Lipowa nr 16, 20, 24, Ludowa nr 1-40, Łaska nr 4 i 9, Łąkowa nr 1-5, Łódzka nr 22-100 i 113-169, Mały Skręt (parzysta strona) nr 4-54 i 58-84, Mickiewicza nr 3, 4, 9, 15/17, 19-25, Modra nr 14, Nastrojowa, Nowa, Nowotki, Obwodowa, Ogrodnicza, Orzechowa (jedna strona) nr 2 i 6, Parkowa, Penelopy, Piękna, Pomorska, Prześwit, Przyjazna, Radosna, Rataja, Roosevelta, Różana (jedna strona), Rzepakowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Solarza, Spacerowa, Spokojna, Spółdzielcza, Sucha, Szczęśliwa, Szeroka, Szkolna, Targowa, Traktorowa, Tymiankowa (jedna strona), Widzewska (jedna strona), Wiosenna nr 18, Wiśniowa, Wschodnia nr 1-123 i 2-94, Wspólna, Zachodnia, Zacisze, Złota, Żeromskiego, Żytnia
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Dąbrowa (część) miasto Pabianice – 1 km, Teklin – 1, Widzew – 1, Żdżary – 0,5
Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

Wyposażenie kościoła: W świątyni na chórze o powierzchni 60 m 2, naświetlonym dużym oknem witrażowym od strony południowej, znajdują się 16-głosowe organy mechaniczne. W ołtarzu głównym pancerne, metalowe tabernakulum, ołtarz soborowy, marmurowa ambonka, chrzcielnica, 2 konfesjonały dębowe, 24 dębowe ławki 6 osobowe, zegar stojący, Droga krzyżowa, 28 kinkietów, 22 lampy halogenowe w stropie.
LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3900
ODPUST: Matki Boskiej Częstochowskiej, obchodzony w niedzielę po 26 sierpnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i niedziela odpustowa
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2013 r. (abp Marek Jędraszewski)
CMENTARZ GRZEBALNY: 4 ha (600 m)
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: Kaplica pw. Imienia Jezus, w Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, ul. Gwiezdna 16
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Biuro Radia Maryja, asysta, ministranci, schola, „Jezusowe Promyki” i „Jezusowe Promyczki”, Zespół młodzieżowy „Estrellas”, Grupa młodzieżowa ,,Effatha”, Dwie Grupy Modlitewne dorosłych.
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1946, małżeństw od 1946, zmarłych od 1946

Obsada personalna
Proboszcz: ks. kan.Stanisław Bracha, mian. 8 VIII 1997 tel. 42 215-81-90
Wikariusz: ks. Tomasz Grzejdziak, mian. 29 VIII 2020 tel. 42 215-81-90

Pomoc duszpasterska: ks. kanonik Andrzej Perzyński, mian. 1 VII 2014

czynna pn-pt 10:00-11:00  16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.