Archidiecezja Łódzka
Parafia Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej
Proboszcz: ks. Piotr Bratek
Wikariusz:
Telefon: 42 710-13-70

Adres: Modlna 28, 95-035 Ozorków
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: prawdopodobnie XV w.
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany, wystawiony w końcu XVI w. Przy prezbiterium od północy zakrystia, od południa murowana kaplica. Kościół jest ogrodzony murowanym parkanem, a w jego południowo-zachodni narożnik wbudowano niezwykle masywną murowaną konstrukcję, podobną do podwójnej arkady, pod którą podwieszono dwa spiżowe dzwony. Dach położony na więźbie typu storczykowego, należącej do najbardziej skomplikowanych konstrukcji nośnych. Dach pokryty gontem. Elementem koronującym ten nietypowy wśród okolicznych kościołów dach jest sześcioboczna sygnaturka z blachy, zakończona baniastym hełmem, z którego wyrasta krzyż.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej i św. bpa Stanisława. Ambona, kropielnica i chrzcielnica kamienne, krata kuta z żelaza oddzielająca kościół od kaplicy. Pneumatyczne organy. Droga Krzyżowa malowana na płótnie. Krucyfiks, kamienny nagrobek Mateusza Warszyckiego w kaplicy.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bądków – 4 km, Celestynów – 2,5, Czerchów – 5, Dybówka – 4, Grabiszew – 2, Małachowice Kolonia – 2, Małachowice Wieś – 2, Maszkowice – 5, Modlna, wieś kościelna, Sokolniki Parcela – 2,5, Sokolniki Wieś – 2,5

Dni powszednie

latem: pn, śr, pt 18:00

zimą pn, śr, pt 16:00

cały rok wt, czw sb 07:30

Soboty

07:30

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1567

ODPUST: św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 8 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6, 7, 8 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (800 m)

PLEBANIA: Stary budynek z 1902 r., murowany, woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie. Późną jesienią 1999 r. rozpoczęto budowę nowej plebanii jako wotum dziękczynne za Rok Jubileuszowy. Budowę zakończono w 2002 r. Plebanię poświęcił abp Władysław Ziółek w maju 2003 r.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Marcina, na cmentarzu
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Odnowa w Duchu Świętym, ministranci, schola, chór, orkiestra, asysta

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Leon Mickiewicz 1906–1922; ks. Jan Przymusiała 1966–1970
ks. Jerzy Kiełduszyc 1922–1928; ks. Henryk Tomaszewski 1970–1982
ks. Bolesław Wyszyński 1929–1941; ks. Grzegorz Ząbecki 1982–1989
ks. Jan Jachimek 1945; ks. Ryszard Grefkowicz 1983–1998
ks. Mieczysław Rossowski 1945–1960; ks. Zenon Piechota 1998–2012
ks. Mieczysław Olszyński 1960–1966;

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jan Witczak, wyśw. 1959

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
br. Dominik Zarębski

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1926–2006, małżeństw 1926–2006,
zmarłych 1966–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Piotr Bratek mian. 4 X 2014 tel. 782-778-555

czynna przed i po Mszy św.