Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
Zapowiedzi wydarzeń
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2018

Centrum Służby Rodzinie i Stowarzyszenie POMOST zapraszają na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców, w dniu 10.10.2018 r. (środa) w godzinach…

08:53 | 05.10.2018
Archidiecezja
Metropolita Łódzki celebrował Mszę św. w kaplicy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

1 czerwca w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył Eucharystii rozpoczynającej obchody 400-lecia śmierci św. Kamila de Lellis – założyciela zakonu kamilianów, patrona chorych, służby zdrowia i szpitali, w polskiej prowincji zgromadzenia. W uroczystości uczestniczył m.in. prowincjał o. dr Arkadiusz Nowak MI, łódzcy kamilianie – o. Tomasz Bajda MI i o. Marek Mańka MI – kapelani szpitala, ks. kan. Paweł Sudowski, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia oraz kapłani z dekanatu Łódź Chojny. W kaplicy szpitala modlili się lekarze, pielęgniarki, położne i pacjentki wraz z rodzinami oraz dyrekcja placówki .

12:11 | 02.06.2014
post-thumbnail
Archidiecezja
Położne szkoliły się w Centrum Służby Rodzinie

„Edukacja przedporodowa – szkolenie do zadań” – pod takim tytułem 22 maja w Centrum Służby Rodzinie odbyła się konferencja, w której wzięły udział położne, instruktorzy szkół rodzenia i inni przedstawiciele środowiska medycznego.

19:19 | 22.05.2010
post-thumbnail
Kościół w Polsce
List bp Regmunta do Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

Bp Stefan Regmunt wystosował list do Przewodniczącej Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Marii Ochman z okazji przypadającego 7 kwietnia Dnia Pracownika Służby Zdrowia i Światowego Dnia Zdrowia.

10:22 | 08.04.2010
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Bp Skworc: w służbie zdrowia gubi się ubogi pacjent

W służbie zdrowia zawłaszczonej całkowicie przez ekonomię, gubi się ubogi pacjent napisał w „Słowie do wiernych” biskup tarnowski Wiktor Skworc. W poszukiwaniu rozwiązania zaistniałych problemów, ordynariusz apeluje o kierowanie się etyką, która jest ważniejsza niż prawa rynku.

11:35 | 05.02.2010
post-thumbnail
Archidiecezja
Centrum Służby Rodzinie przeciwko likwidacji urzędu Rzecznika Praw Dziecka

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi protestuje przeciwko możliwości likwidacji urzędu Rzecznika Praw Dziecka. „Apelujemy, aby polskie dzieci i ich prawa nie stały się ofiarami politycznych rozgrywek, co byłoby aktem strukturalnej przemocy” – podkreślają szefowie Centrum. W ten sposób odnieśli się do dyskusji na temat likwidacji urzędu Rzecznika Praw Dziecka lub połączeniu go z urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich.

10:08 | 07.03.2008
Parafia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach
Archidiecezja
Dzień Chorego w Archidiecezji Łódzkiej

Dziś po raz 24. obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski odwiedził pacjentów szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Metropolita Łódzki spotkał się również z pracownikami służby zdrowia. O godzinie 12:00 Ksiądz Arcybiskup sprawował Mszę Świętą w łódzkiej katedrze w intencji wszystkich chorych, cierpiących oraz w intencji pracowników służby zdrowia.

11:33 | 11.02.2016
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Prezentacja papieskiego orędzia na Światowy Dzień Chorego

W warszawskim szpitalu ginekologiczno- położniczym im. Świętej Rodziny odbyła się w poniedziałek konferencja połączona z prezentacją papieskiego orędzia na XXII Światowy Dzień Chorego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, ks. prof. Stanisława Warzeszaka.

20:09 | 11.02.2014
Archidiecezja
Wizyta biskupów polskich „ad limina” – środa, 5 lutego 2014 roku

W kolejnym dniu wizyty „ad limina” biskupi polscy w grupach liczących 6-7 osób udali się do: Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan (tej grupie przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski), Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, na której czele stoi abp Zygmunt Zimowski (tej grupie przewodniczył bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski), Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej (pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego), Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” (tej grupie przewodniczył abp Józef Kupny, metropolita wrocławski), Papieskiej Rady ds. Emigrantów i Podróżujących, Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego (pod przewodnictwem bp. Mieczysława Cisło, biskupa pomocniczego lubelskiego) oraz do Papieskiej Rady „Cor Unum” (tej grupie przewodniczył bp Jan Zając, biskup pomocniczy krakowski). Zgodnie z przyjętym przez Konferencję Episkopatu Polski programem, biskupi łódzcy nie brali udziału w tych spotkaniach.

21:44 | 05.02.2014
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.