Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o Adwentowych Rekolekcjach Pracowników Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa do udziału w Rekolekcjach Adwentowych, które odbędą się od czwartku…

22:31 | 11.12.2009
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o inauguracji roku duszp.Służby Zdrowia

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników lecznictwa na inaugurację nowego roku duszpasterskiego służby zdrowia, która odbędzie się w niedzielę 18 października br….

11:36 | 08.10.2009
post-thumbnail
Kościół w świecie
Watykan: nowy podsekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Benedykt XVI mianował nowego podsekretarza Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Został nim ks. prałat Jean-Marie Musivi Mpendawatu z Demokratycznej Republice Konga, dotychczasowy pracownik tej dykasterii.

09:49 | 02.09.2009
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Abp Zimowski przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Ojciec Święty, mianował dotychczasowego biskupa radomskiego, Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jednocześnie podniósł go do godności arcybiskupa. Benedykt XVI przyjął rezygnację z kierowania tą dykasterią złożoną ze względu na ukończenie przewidzianego prawem wieku przez kard. Javiera Lozano Barragána. Do końca czerwca abp Zimowski jako administrator apostolski będzie kierował diecezją radomską.

11:45 | 20.04.2009
post-thumbnail
Archidiecezja
Rekolekcje Adwentowe dla Pracowników Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa do udziału w Rekolekcjach Adwentowych.

09:13 | 11.12.2008
post-thumbnail
Archidiecezja
Skupienie pracowników służby zdrowia

Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa na spotkanie duszpasterskie, które odbędzie się w niedzielę 16 listopada br. w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej nr 88.

22:43 | 10.11.2008
post-thumbnail
Archidiecezja
Inauguracja nowego roku duszpasterskiego służby zdrowia

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników lecznictwa na inaugurację nowego roku duszpasterskiego służby zdrowia, która odbędzie się w sobotę 18 października br. o godz. 18.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 2. W tym dniu Służba Zdrowia czci swojego Patrona św. Łukasza Ewangelistę

12:03 | 14.10.2008
post-thumbnail
Archidiecezja
Rekolekcje Wielkopostne dla Służby Zdrowia

Rekolekcje Wielkopostne dla Służby Zdrowia odbędą się w dniach od 13 do 15 marca br. o godz. 19.00 w kościele Księży Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60. Poprowadzi je ks. dr hab. Andrzej Garbarz z Warszawy. Wszystkich pracowników lecznictwa serdecznie zapraszam do udziału w rekolekcjach.

07:52 | 07.03.2008
post-thumbnail
Komunikaty
Rekolekcje adwentowe dla pracowników służby zdrowia.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa do udziału w Rekolekcjach Adwentowych, które odbędą się od czwartku 20 grudnia do soboty 22 grudnia br. o godz. 19.00 w kościele Księży Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60. Przewodniczyć im będzie o. dr Wiesław Łyko OMI.

17:38 | 12.12.2007
post-thumbnail
Komunikaty
Inauguracja Roku Duszpasterskiego Pracowników Służby Zdrowia

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników lecznictwa na inaugurację nowego roku duszpasterskiego służby zdrowia, która odbędzie się w czwartek 18 października br. o godz. 18.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 2.

23:19 | 11.10.2007
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.