Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa do udziału w Rekolekcjach Adwentowych, które odbędą się od czwartku 15 grudnia do soboty 17 grudnia br. o godz. 19.00 w kościele Księży Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60.

17:26 | 01.12.2011
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów i innych pracowników łódzkiego świata medycznego na comiesięczne spotkania formacyjne. Odbywają się one w III niedziele miesiąca o godz. 17.00 przy parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi, ul. Rzgowska 88.

22:50 | 07.11.2011
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o Pielgrzymce Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej informuje, iż w dniach 15 – 22 października br. odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia do Grobu bł. Jana Pawła II, w ramach dziękczynienia za dar Jego beatyfikacji.

19:46 | 29.09.2011
post-thumbnail
Archidiecezja
Noworoczne spotkanie pracowników służby zdrowia

Lekarze, pielęgniarki i farmaceuci wzięli udział w sobotę, 8 stycznia w spotkaniu opłatkowym w Seminarium Duchownym w Łodzi.

21:58 | 08.01.2011
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o Adwentowych Rekolekcjach dla Pracowników Służby Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa do udziału w Rekolekcjach Adwentowych, które odbędą się od czwartku…

22:42 | 06.12.2010
post-thumbnail
Kościół w świecie
Watykan: konferencja o sprawiedliwym dostępie do służby zdrowia na świecie

Sprawiedliwy dostęp wszystkich ludzi do opieki lekarskiej i troska o życie na wszystkich jego etapach – to główne tematy 25. konferencji międzynarodowej, zorganizowanej w Watykanie przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W obradach, toczących się pod hasłem „«Caritas in veritate» – o równą i ludzką troskę o zdrowie”, bierze udział 600 pracowników służby zdrowia, ekspertów, przedstawicieli Kościoła i świata polityki.

10:10 | 19.11.2010
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Pracownicy służby zdrowia protestują przeciwko in vitro

Tysiąc pracowników służby zdrowia podpisało się pod do Apelem do Parlamentarzystów
w sprawie procedury „in vitro” i naprotechnologii. „In vitro” nie może być zaakceptowane przez pracowników Służby Zdrowia, którzy respektując kanon tradycyjnej przysięgi Hipokratesa służą życiu i zdrowiu każdego człowieka od chwili jego poczęcia” – czytamy w apelu.

10:38 | 29.10.2010
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o inauguracji roku duszpasterskiego służby zdrowia

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników lecznictwa na inaugurację nowego roku duszpasterskiego służby zdrowia, która odbędzie się w poniedziałek 18 października br….

17:40 | 08.10.2010
post-thumbnail
Komunikaty
Komunikat o Pielgrzymce Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę

Duszpasterstwo Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza wszystkich pracowników służby zdrowia do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę, która…

00:29 | 13.05.2010
post-thumbnail
Kościół w świecie
Watykan: 25 lat Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia

Dwudniowe sympozjum „Kościół w służbie miłości wobec cierpiących” rozpoczęło w Watykanie obchody 25-lecia istnienia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Uczestnicy, wśród których nie braknie przedstawicieli chorych i ich opiekunów, dzielą się refleksją nad różnymi aspektami obecności Kościoła w świecie ludzi cierpiących. W rocznicowe uroczystości wpisany jest także jutrzejszy koncert w Auli Pawła VI. Obchody zakończy 11 lutego Światowy Dzień Chorego z Mszą w bazylice watykańskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI oraz popołudniową procesją lourdzką na Plac św. Piotra.

09:43 | 10.02.2010
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.