Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
Archidiecezja
Abp Ziółek podczas jubileuszu: odczuwam wdzięczność

Jubileusz 30-lecia sakry biskupiej świętował 16 maja w łódzkiej katedrze metropolita łódzki, abp Władysław Ziółek. Mszę świętą sprawowali wraz z nim m.in. nuncjusz apostolski w Bułgarii, abp Janusz Bolonek i bp Adolfo Armando Uriona z Argentyny.

16:33 | 16.05.2010
post-thumbnail
Archidiecezja
Zasłużeni w służbie rodzinie

Marzena i Paweł Pietralowie oraz Krystyna i Bogusław Solscy zostali uhonorowani odznaką „Zasłużony w Służbie Rodzinie”. Odznaki zostały wręczone 14 maja w Urzędzie Miasta Łodzi w ramach Łódzkich Dni Rodziny.

08:00 | 15.05.2010
post-thumbnail
Kościół w świecie
Haiti: potrzeby żywnościowe nadal ogromne

By zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Haiti konieczne są wzrost krajowej produkcji spożywczej, postęp rolniczy i ponowne zalesienie – powiedział przewodniczący Światowej Organizacji Zdrowia (FAO).

10:46 | 18.03.2010
post-thumbnail
Archidiecezja
Czwarta edycja przygotowania nadzwyczajnych szafarzy

Czwarta edycja przygotowania kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy rusza w Łodzi w lutym.

20:27 | 28.01.2010
post-thumbnail
Kościół
Postulaty III Szczytu w sprawach dzieci

Rozwiązania prawne, lokalne centra aktywności, lokalne kampanie społeczne – to rozwiązania, jakie powinny być stosowane, aby prawa dzieci przestrzegane były w Polsce w większym niż dotychczas stopniu. Do takich wniosków doszli uczestnicy III Szczytu w sprawach dzieci, którzy obradowali w połowie listopada w Łodzi.

15:09 | 26.11.2007
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.