Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
Archidiecezja
9. rocznica śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

Profesor Włodzimierz Fijałkowski stworzył polski model szkół rodzenia z aktywnym udziałem ojców, promował naturalne metody planowania rodziny i psychologii prenatalnej. Był uznanym ginekologiem-położnikiem, a jednocześnie orędownikiem życia. 15 lutego 2012 r. minęła 9. rocznica jego śmierci. Mszy św. w jego intencji przewodniczył w kaplicy Domu Samotnej Matki bp Adam Lepa.

17:46 | 15.02.2012
Archidiecezja
Mija 9. rocznica śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

Profesor Włodzimierz Fijałkowski stworzył polski model szkół rodzenia z aktywnym udziałem ojców, promował naturalne metody planowania rodziny i psychologii prenatalnej. Był uznanym ginekologiem-położnikiem, a jednocześnie orędownikiem życia. 15 lutego mija 9. rocznica jego śmierci. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w Centrum Służby Rodzinie o godz. 16.00.

09:27 | 09.02.2012
post-thumbnail
Archidiecezja
Aksamitna rewolucja wokół narodzin

Nowe standardy opieki okołoporodowej można nazwać „aksamitną rewolucją wokół narodzin” – uważa dr Maria Tyszko, lekarz pediatra, wybitny znawca przygotowania do porodu i naturalnego karmienia. Obowiązujące obecnie przepisy wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom noworodków i walka o ich wprowadzenie trwała dwie dekady.

12:13 | 17.05.2011
Życie
Okna życia – wynalazek współczesności?

„Okna życia”, czyli miejsce, gdzie matka może anonimowo pozostawić swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego zdrowia i życia, istnieją w Piotrkowie Tryb. i Łodzi od ponad roku. W całym kraju powstało już 40 takich miejsc.

21:23 | 24.03.2011
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Okna życia – wynalazek współczesności?

Pierwsze „Okno życia”, czyli miejsce, gdzie matka może anonimowo pozostawić swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego zdrowia i życia, otwarto w Krakowie 5 lat temu. Od tego czasu w całym kraju powstało już 40 takich miejsc.

11:34 | 23.03.2011
Archidiecezja
Instrukcja w sprawie ustanawiania i formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Kim jest nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej? Kto może nim zostać i jakie są jego obowiązki? Jak długo trwa przygotowanie do pełnienia tej funkcji? Te pytania często zadają czytelnicy portalu archidiecezja.lodz.pl. Wyczerpująca odpowiedź znajduje się w „Instrukcji w sprawie ustanawiania i formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej”, którą publikujemy poniżej.

20:49 | 01.03.2011
Archidiecezja
Mija 8. rocznica śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

Profesor Włodzimierz Fijałkowski stworzył polski model szkół rodzenia z aktywnym udziałem ojców, promował naturalne metody planowania rodziny i psychologii prenatalnej. Był uznanym ginekologiem-położnikiem, a jednocześnie orędownikiem życia. 15 lutego mija 8. rocznica jego śmierci.

10:07 | 09.02.2011
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Kościół w Polsce 2010 – najważniejsze wydarzenia

STYCZEŃ 6 – W stołecznym kościele luterańskim św. Trójcy odbyła się uroczystość konsekracji i wprowadzenia na urząd 46-letniego biskupa Jerzego…

18:56 | 31.12.2010
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Kościół w Polsce 2010 – najważniejsze wydarzenia

Wykaz najważniejszych wydarzeń 2010 roku w Kościele w Polsce.

15:20 | 24.12.2010
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Episkopat: Niech dzień beatyfikacji ks. Jerzego stanie sie świętem dla naszej Ojczyzny

Niech dzień beatyfikacji Księdza Jerzego stanie się wielkim świętem dla całej naszej Ojczyzny – apelują biskupi polscy w specjalnym liście przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. Podkreślają, że „świadectwo Księdza Jerzego jest dziś bardzo aktualne” . „Dziś także przecież trzeba stanowczo stawać w obronie prawdy, godności człowieka oraz ewangelicznych wartości. Dziś także trzeba w Polsce jednoczyć ludzi wokół spraw najważniejszych. Trzeba uwalniać się od nienawiści i budowania murów, które dzielą, a zło dobrem zwyciężać” – piszą do wiernych. List Episkopatu Polski zostanie odczytany w kościołach całej Polski w niedzielę 30 maja – na tydzień przed beatyfikacją ks. Popiełuszki.

13:49 | 19.05.2010
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.