Archidiecezja Łódzka
Szukana fraza: służby zdrowia
post-thumbnail
Kościół w Polsce
Rzecznik Episkopatu o tematach spotkania Rady Stałej i biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze

Zagadnienia bioetyczne będą jednym z najważniejszych punktów spotkania Rady Stałej i biskupów diecezjalnych, które 25 sierpnia odbędzie się na Jasnej Górze – powiedział KAI rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Józef Kloch. Biskupi zapoznają się z treścią złożonych w Sejmie projektów ustaw bioetycznych. Podczas posiedzenia oficjalnie ogłoszony zostanie również 100-stronicowy dokument KEP na temat rodziny, który został przyjęty podczas czerwcowego zebrania biskupów w Łomży.

10:22 | 21.08.2009
post-thumbnail
Kościół w świecie
Francja: beatyfikacja Joanny Emilii de Villeneuve – założycielki „błękitnych sióstr z Ca

Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato dokonał dziś w imieniu papieża beatyfikacji s. Joanny Emilii de Villeneuve. Uroczystej Mszy św. przewodniczył w parku Gourjade w Castres w południowej Francji abp Pierre-Marie Carré z Albi.

08:57 | 06.07.2009
post-thumbnail
Kościół w świecie
Ziemia Święta przed pielgrzymką Benedykta XVI

Benedykt XVI w piątek 8 maja rozpoczyna pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Podczas niedzielnej modlitwy maryjnej „Regina Caeli” w Watykanie papież zwrócił się z prośbą o modlitwę w tej intencji. „Śladem moich czcigodnych poprzedników Pawła VI i Jana Pawła II jako pielgrzym odwiedzę najważniejsze miejsca święte naszej wiary” – zapowiedział papież. W dniach 8-15 maja Ojciec Święty uda się do Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyńskiej.

09:44 | 05.05.2009
post-thumbnail
Kościół w świecie
Drugi dzień pielgrzymki Benedykta XVI do Kamerunu

Spotkanie z prezydentem Paulem Biya i biskupami oraz nieszpory z duchowieństwem Kamerunu złożyły się na drugi dzień wizyty apostolskiej Benedykta XVI w Kamerunie.

10:56 | 19.03.2009
post-thumbnail
Kościół w świecie
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego 2008

„Eucharystia, Lourdes i opieka duszpasterska nad chorymi” – to temat papieskiego orędzia na XVI Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji centralne uroczystości odbędą 11 lutego we francuskim sanktuarium w Lourdes, które w tym roku obchodzi 150-lecie objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous.

09:12 | 02.02.2008
Archidiecezja
Abp Ziółek: dziewictwo jest opowiedzeniem się za drogą miłości

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.” Łk 2,19 „Karolino, kochaj ten Kościół od którego otrzymasz…

15:15 | 27.06.2020
Archidiecezja
Adopcyjna Pielgrzymka do Rzymu

Ze względu na zagrożenie koronawirusem, w tym roku musieliśmy ze smutkiem odwołać nasz coroczny Zjazd Rodzin Adopcyjnych i Przyjaciół Archidiecezjalnego…

14:00 | 22.05.2020
Archidiecezja
Łódzkie Kościoły Stacyjne 2020 #13- kościół św. Brata Alberta

„Drobne gesty jak podanie nawet kubka wody, jeśli są spełnione przez człowieka z miłości to piękna służba poprzez którą człowiek…

13:50 | 12.03.2020
Archidiecezja
Celebracje Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Wielkanocy w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej

Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. Msza Święta Krzyżma Bazylika Archikatedralna, godz. 10:00 Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, wraz…

15:02 | 15.04.2019
Komunikaty
XXVII Niedziela Zwykła – 7 X 2018

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 7 października 2018 1. Archidiecezjalny Kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza strażaków na pielgrzymkę…

11:32 | 06.10.2018
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.