Archidiecezja Łódzka
DUSZPASTERSTWO SPECJALISTYCZNE
15:31 | 26.08.2016

DUSZPASTERSTWO SPECJALISTYCZNE  

ARCHIDIECEZJALNY OŚRODEK KATECHUMENALNY PRZY BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ W ŁODZI 

90-458 Łódź, ul.Ks. Ignacego Skorupki 9, tel. 885-555-020,
strona www: www. katechumenat-lodz.blogspot.com, mail: chrzestdoroslych@archidiecezja.lodz.pl
DUSZPASTERZ: ks. dr Wojciech Błaszczyk
KOORDYNATOR: s. Ewa Godzińska CHR

OŚRODEK DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PRZY KOŚCIELE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22
DUSZPASTERZ ŚRODOWISK TWÓRCZYCH: ks. prał. Waldemar Sondka, tel. 42 637-65-45

TEATR „LOGOS” PRZY KOŚCIELE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22, tel./fax 42 637-37-31 http://www.logos.art.pl
DYREKTOR: ks. prał. Waldemar Sondka, tel. 637-65-45

FESTIWAL KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

http://www.fkch.wlodzi.com

EUROPEJSKIE CENTRUM KULTURY LOGOS

http://www.eck.wlodzi.com

ARCHIDIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 5, tel. 42 66-48-712
http://www.da5.lodz.pl, e-mail: da5@da5.lodz.pl
DUSZPASTERZE AKADEMICCY:
ks. Piotr Tarabasz, mian. 1 XI 2019, tel. 42 66-48-712
ks. Radosław Krych, mian. 28 VIII 2018

DOMINIKAŃSKIE DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE „KAMIENICA”

90-601 Łódź, ul. Zielona 13, tel. 42 639-28-70
http://www.kamienica.lodz.dominikanie.pl/, e-mail: dakamienica@gmail.com

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE WĘZEŁ

90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. 42 678-35-22 w.44
http://www.wezel.salezjanie.pl, e-mail: wezel@salezjanie.pl

OGNISKO BOŻEGO POKOJU DLA DZIECI

90-613 Łódź, ul Gdańska 85, tel. 42 636 30 77
Moderator Ogniska: o. Eugeniusz Śpiołek SP, tel. 509 458 864

OŚRODEK KONFERENCYJNOREKOLEKCYJNY ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W PORSZEWICACH

95-200 Pabianice, Porszewice 24c, tel. 42 211-85-00 www.osrodekporszewice.pl; e-mail: recepcja@osrodekporszewice.pl
Dyrektor: ks. Zbigniew Pawlik

OŚRODEK RECHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY CARITAS W DRZEWOCINACH

95-081 Dłutów, Drezewociny 67, tel. 508 955 955; e-mail:ośrodki@toya.net.pl
Dyrektor: ks. kan. Paweł Pęczek

OŚRODEK POMOCY DUCHOWEJ

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 42, tel. 42 630-98-17, 691 399 455 czynny w poniedziałki 900-1200 i 1800-2100 oraz środy i piątki 1800-2100
Odpowiedzialny za Szkołę i Ośrodek: ks. Grzegorz Korczak

OŚRODEK POMOCY PRAWNEJ I TERAPEUTYCZNEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

93-643 Łódź, ul. św. Rafała Kalinowskiego 6, tel. 502 421 386
Kierownik: ks. Grzegorz Wojda

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.