Archidiecezja Łódzka
Misjonarze Miłosierdzia Archidiecezji Łódzkiej
09:44 | 01.01.2018

W związku z Nadzwyczajnym Rokiem Jubileuszu Miłosierdzia, pp. Franciszek powołał do pełnienia posługi z całego świata. 76 spośród nich to polscy księża diecezjalni i zakonni a także greckokatoliccy, których listę oraz kontakt publikujemy na oficjalnej witrynie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji dla swobodnego korzystania z ich posługi.

Misjonarze Miłosierdzia otrzymali szczególne zadanie i do środowisk w których ludzie żyją z ogromnym obciążeniem nie mając już nadziei na pojednanie. Mają oni uobecniać odpowiedzialność Kościoła za bycie w świecie żywym znakiem miłości Ojca, matką miłującą wszystkich, łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem synów odłączonych.

Dlatego z woli Ojca Świętego otrzymali w ciągu całego Roku Jubileuszowego z tzw. grzechów zarezerwowanych dla Stolicy

 • profanacja Najświętszego Sakramentu
 • przemoc wobec Ojca Świętego
 • rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu
 • zdrada tajemnicy spowiedzi

MISJONARZE MIŁOSIERDZIA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

 • o. Lucjusz Wilk
  Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej i bł. Anastazego Pankiewicza
  ul. Pankiewicza 15, 91-738, Łódź, tel. 42 656 77 74, email: lucjusz.ofm@interia.pl
 • o. Bruno Nocoń
  Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej i bł. Anastazego Pankiewicza,
  ul. Pankiewicza 15, 91-738 Łódź, tel. 601651035, email: brunero65@interia.pl
 • ks. Krzysztof Łaszcz
  Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego ul. Pijarska 4 97-300 Piotrków Trybunalski
  tel: 602 583 898, email: klaszcz@post.pl www.misje.zaraszow.pl oraz www.facebook.com/misjeMB/
 • o. Egidiusz Jarosław Włodarczyk
  Zakon Braci Mniejszych klasztor w Piotrkowie Trybunalskim,  telefon do klasztoru: 44 649 02 66,  email: o.egidiusz@wp.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.