Archidiecezja Łódzka
Galeria Grobów Pańskich 2020
07:55 | 11.04.2020 | Wyświetleń: 933 | Autor: ks. Paweł Kłys
 1. Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i męczennika w Rzgowie
 2. Parafia pw. Najświętszej Eucharystii w Łodzi
 3. Parafia pw. Chrystusa Króla w Łodzi
 4. Parafia pw. Matki Boskiej Anielskiej w Łodzi
 5. Parafia pw. św. Marii Magdaleny i św. Klemensa w Sędziejowicach
 6. Parafia św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim
 7. Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi
 8. Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Łodzi
 9. Parafia pw. Świętej Rodziny w Łodzi
 10. Parafia pw. św. Mikołaja w Wolborzu
 11. Parafia pw. św. Łukasza i św. Floriana w Łodzi
 12. Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi
 13. Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi
 14. Parafia pw. Dobrego Pasterza w Łodzi
 15. Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łodzi na Stokach
 16. Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie
 17. Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi – Łaskowice
 18. Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Małgorzaty Marii Alacoque w Łodzi – Julianowie
 19. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP Łódź – Bałuty
 20. Parafia pw. NMP Różańcowej w Pabianicach
 21. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach
 22. Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim
 23. Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi
 24. Parafia pw. Parafia Narodzenia NMP w Szczercowie
 25. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie
 26. Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi – Wiskitnie
 27. Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu
 28. Parafia pw. Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie
 29. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
 30. Kościół Akademicki Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim
 31. Parafia pw. św. Faustyny w Łodzi
 32. Parafia św. Krzysztofa w Tuszynie
 33. Parafia pw. św. Alberta w Łodzi
 34. Parafia św. ap. Piotra i Pawła w Łodzi
 35. Parafia NMP Różańcowej w Nowych Chrustach
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.