Archidiecezja Łódzka
Grupa wsparcia dla par niesakramentalnych
19:33 | 23.03.2012 | Wyświetleń: 432

Najpierw były rekolekcje dla par niesakramentalnych, a potem propozycja stworzenia grupy wsparcia. Po lutowych spotkaniach w kościele oo. jezuitów w Łodzi do o. Remigiusza Recława zgłosiła się grupa 120 osób, które chciały korzystać z takiej formy pomocy.
„Bardzo nas ucieszyło, że na pierwsze spotkanie zgłosiło się aż tyle osób. Pokazało to, że jest dzisiaj wielka potrzeba, szczególnie tutaj w Łodzi, aby gromadzić na modlitwie pary niesakramentalne” – mówi o. Recław. Grupa działa do dzisiaj – jej spotkania odbywają się co tydzień. „Po miesiącu spotkań uczestników jest nieco mniej – około stu osób” – dodaje jezuita.
Po Świętach Wielkanocnych wspólnot dostanie kolejny „zastrzyk duchowy”. „Będą to 10-tygodniowe rekolekcje, na których pracuje się samodzielnie – także poprzez modlitwę, również w parach” – zapowiada o. Recław.
Grupa wsparcia spotyka się co tydzień, w środy o godz. 19.00 w Sali Teatralnej kościoła oo. jezuitów w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60. „Oczywiście grupa ma charakter otwarty, w jej spotkaniach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, nie tylko pary, które brały udział w rekolekcjach”.
Pierwsze po kilkuletniej przerwie łódzkie rekolekcje dla par niesakramentalnych odbywały się w lutym 2012 r. w kościele oo. jezuitów. Przez kolejne niedziele, późnym wieczorem, pary uczestniczyły we Mszy Świętej, po której o. Recław wygłaszał naukę.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.