Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 615
Rozpoczęły się łódzkie Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan – modlitwa Kościele Ewangelicko -Augsburskim
Udostępnij

Nabożeństwem Słowa Bożego w Kościele Ewangelicko - Augsburskim św. Mateusza w Łodzi zainaugurowano Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan, które w tym roku – w regionie łódzkim -odbywają się w dniach 7 – 20 stycznia pod hasłem: „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” Iz. 1.17.

W słowach wprowadzających do liturgii proboszcz luterańskiej parafii zwrócił uwagę na to, że po rozmowach z wiernymi i zapoznaniu się z opracowaniami z różnych Kościołów - ekumenizm nie jest najbardziej palącym problemem naszych wiernych, naszych Kościołów. nie jest najbardziej ważkich tematem w różnego rodzaju rozmowach i debatach. Po pierwszej fazie zachwytu, kiedy była potrzeba poznania się, gdzieś coś się zatrzymało, gdzieś coś z tej swojej dynami się zatraciło. Znamy się. Lubimy się, ale dziś pozostaje pytanie: czy my się rozumiemy. Może teraz przyszedł czas na próbę zrozumienia, naszych Kościołów, naszych tradycji, naszej teologii naszego porządku organizacyjnego. – mówił ks. Michał Makula.

Liturgię Słowa – czytania ze Starego i Nowego Testamentu odczytywali duchowni i święccy z różnych Kościołów zrzeszonych w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Kazanie – oparte o Jezusową przypowieść o miłosiernym samarytaninie – wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w RP – biskup Semko Koroza.

Duchowny zwrócił uwagę uczestników nabożeństwa na to, że ewangeliczny Samarytanin – w odróżnieniu do kapłana i lewity – nie tylko się zatrzymuje, nie tylko sprawdza czy żyje, ale opatruje jego rany, bierze do gospody, tam zajmuje się nim, potem zostawia pieniądze, żeby gospodarz się nim zajął… Ten „nieczysty” Samarytanin robi dużo więcej niż ci „czyści” Żydzi. W tej sytuacji ten uczony w piśmie nie ma innego wyjścia niż – na pytanie Jezusa: kto jest bliźnim tego, który został napadnięty – odpowiedzieć - ten Samarytanin! Okazuje się,  że w tym całym formalizmie i przywiązaniu do tradycji uczony w piśmie jest na tyle uczciwy, by udzielić uczciwej odpowiedzi. – zauważył  bp Koroza.

Nabożeństwo zakończyło się wspólnie odmówioną Modlitwą Pańską oraz błogosławieństwem udzielonym przez biskupów Kościołów Chrześcijańskich i Kościoła Rzymskokatolickiego.

Udostępnij
Galeria zdjęć