Autor: Justyna Kunikowska
Wyświetleń: 498
Spotkanie łódzkich Macierzanek

Zagadnieniu, czy i jak należy uczestniczyć z małym dzieckiem w liturgii Mszy św., było poświęcone kolejne spotkanie grupy łódzkich Macierzanek. Mamy z ich małymi dziećmi spotykają się regularnie na wspólnej modlitwie i omówieniu tematów, które są ważne dla ich życia rodzinnego i duchowego, by w ten sposób poszerzać swoją wiedzę i wiarę oraz by dzielić się swoim doświadczeniem. W spotkaniu, które odbywa się Duszpasterstwie Akademickim 5, uczestniczyła s. Iwona Jasińska – jadwiżanka oraz ks. Paweł Gabara, który sprawuje również opiekę duszpasterską nad wspólnotą. Macierzanki spotykają się również przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Łódzkim Teofilowie. Więcej informacji o wspólnocie uzyskać można na stronie www.macierzanki.pl

Mamy, które chcą dołączyć do grupy, zapraszamy do kontaktu.