Autor: ks. Krzysztof Pietrzak
Wyświetleń: 427
Bełchatów: Na św. Cecylię inauguracja Scholi

W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata w parafii pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy swoją działalność zainaugurowała schola!

 Dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej w ramach swojego parafialnego zaangażowania pięknie wpisały się w przypadające 22 listopada wspomnienie św. Cecylii, patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych animując swoim śpiewem niedzielną Eucharystię i prezentując się po raz pierwszy Wspólnocie parafialnej. Już w starożytności św. Augustyn powiedział: „Kto dobrze śpiewa - podwójnie się modli”. Nie od dziś wiadomo, że muzyka jest źródłem przeżyć duchowych i metodą uszlachetniania duszy. Jej rola polega na „dostrojeniu” duszy do wiecznej harmonii, a duszę słuchającego pobudza do dążenia do tej samej harmonii, która prowadzi do miłości Boga. Wierzymy głęboko, że nowopowstała schola dostarczy wielu przeżyć duchowych naszej Wspólnocie i z czasem stanie się dumą naszej Maryjnej parafii.


O Dziewczęcej Służbie Maryjnej:

Dziewczęca Służba Maryjna, której ideał wywodzi się z Diecezji Tarnowskiej zawiera najkrótszą syntezę programu duszpasterskiego realizowanego dla duchowego i moralnego rozwoju dziewcząt. Oto pełniejszy sens określenia Dziewczęca Służba Maryjna:

Dziewczęca – świadomie prowadzimy pracę z dziewczętami mając na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, że są kobietami „in statu ferii” – czyli na tym etapie, kiedy kobiecość w nich dopiero się budzi i rozwija. Chcemy pomóc im zarówno w odkryciu właściwego obrazu ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości.

Służba – określenie to mówi o celu istnienia grupy. Jest nim najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenie sił, praca dla jakiejś ważnej i dobrej sprawy czy idei. Służyć, to znaczy także „być do czyjejś dyspozycji, być komuś w czymś pomocnym”. Inspirację do kształtowania takiej postawy można czerpać zarówno z życia świeckiego, w którym nawet określone ważne zawody nazywa się służbą (służba zdrowia, służba wojskowa, itp.), jak i przede wszystkim ze źródeł religijnych. Sam Chrystus, Syn Boży, nazywany przez Proroków Starego Testamentu „Sługą Jahwe”, przyszedł, aby służyć i polecił Apostołom, by byli sługami wszystkich. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja. Dlatego przyjęta nazwa zawiera przymiotnik „Maryjna”.

Maryjna – Dziewica z Nazaretu powiedziała przy Zwiastowaniu, że jest i pragnie być zawsze służebnicą Pańską. W czasie swego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała Apostołom i pierwszym gminom chrześcijańskim. Teraz służy Kościołowi jako Jego najlepsza Matka”.