Autor: ks. Krzysztof Pietrzak
Wyświetleń: 309
Bełchatów: zło dobrem zwyciężaj

We wtorek, 19 października, w bełchatowskiej parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy miały miejsce uroczystości upamiętniającej 37. rocznicę zamordowania błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Wydarzenie mające charakter ogólnobełchatowski, na zaproszenie Pani Prezydent Marioli Czechowskiej i Księdza Proboszcza Mariusza Kuligowskiego, zgromadziło przedstawicieli duchowieństwa, władz samorządowych, instytucji, stowarzyszeń, pocztów sztandarowych, młodzieży, byłych opozycjonistów i wszystkich dla których wstawiennictwo Księdza Jerzego jest ważne i ma istotny wpływ na pamięć historyczną oraz troskę o szacunek dla godności osoby ludzkiej każdego człowieka.

Był czas na wspólny różaniec z przywołanymi rozważaniami autorstwa bł. ks. Jerzego, wygłoszonymi w Bydgoszczy, bezpośrednio przed porwaniem i zamordowaniem; Był czas na złożenie wieńców pod obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego; Był czas na wspólne eucharystyczne dziękczynienie, któremu przewodniczył ks. kan. Zbigniew Zgoda, Dziekan Dekanatu bełchatowskiego.

W okolicznościowym kazaniu, Ksiądz Dziekan przywołał atmosferę jaka panowała w Polsce i Kościele po porwaniu bł. ks. Jerzego oraz podzielił się własnym doświadczeniem, kiedy jako kapłan z dwuletnim doświadczeniem przeżywał te tragiczne chwile, które okazały się bardzo ważne w procesie dążenia do niepodległości Polski oraz przeżywania wiary w codzienności i kierowania się zasadami z niej wypływającymi w relacjach rodzinnych, pracowniczych, środowiskowych.

W Bełchatowie, który słynie z ludzi ciężkiej, solidnej i sumiennej pracy, błogosławiony ks. Jerzy jest postrzegany jako ważny wstawiennik, a Jego przesłanie z dużą troską jest przekazywane Młodym – naszej Wiośnie Kościoła i nadziei Narodu.