Autor: Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej
Wyświetleń: 320
XII Niedziela Zwykła - 20 VI 2021

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej ma  niedzielę 20 czerwca 2021 r.

  1. Rozpoczyna się rekrutacja do Studium Organistowskiego na rok akademicki 2021/22. Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego. Program nauczania realizowany jest w cyklu 5-letnim, w trybie zajęć wykładowych oraz indywidualnych (fortepian, organy). W indywidualnych przypadkach – po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności – kandydat może być przyjęty na rok wyższy. Zapraszamy także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 czerwca 2021 r. od godz. 17.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (lub w II połowie września). Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Studium Muzyki Kościelnej AŁ, ul. Zgierska 123 lub drogą elektroniczną – e-mail: [email protected]. Informacje: kom. 882 383 785.
  2. Wspólnota „Legion Małych Dusz” zaprasza na ogólnopolski dzień skupienia w niedzielę
    27 czerwca 2021 r. do kościoła ss. Karmelitanek Bosych w Łódź (ul. św. Teresy 6) o godz. 11.00. W programie: Eucharystia, obiad, świadectwa, adoracja Najświętszego Sakramentu. Temat: Bóg jest Miłością. Miłość silniejsza jest od nienawiści. Ufaj, Miłość zwycięży świat. inf.: kanał You Tube: Moc Miłości Miłosiernej w naszej słabości oraz www.maledusze.com.pl