Autor: Kuria Metropolitalna Łódzka
Wyświetleń: 5125
Oświadczenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej  w sprawie tzw. „cen pochówku” na cmentarzu wyznaniowym w Brzezinach

Kuria Metropolitalna Łódzka wyraża ubolewanie, że w sprawie tzw. „cen pochówku” na cmentarzu wyznaniowym w Brzezinach – mimo nieustannych wyjaśnień ze strony Archidiecezji Łódzkiej przesyłanych do mediów i publikowanych na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej – ma miejsce ciągłe powielanie nieprawdy.

Podawane w mediach tzw. „ceny pochówku” są nieprawdziwe.

Kuria jednocześnie oświadcza, że w obronie dobrego imienia administratora cmentarza zamierza wystąpić na drogę prawną.

 

 

                                                                       Ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii