Autor: Antoni Zalewski
Wyświetleń: 819
II Dzień Katolickich Twórców i Artystów

Dzień Katolickich Twórców i Artystów - to kolejna konferencja, zakończona Mszą Świętą i uwielbieniem Boga, z cyklu realizowanych w całej Polsce spotkań p.t. "Quo Vadis Twórco?"

Dlaczego Dzień Katolickich Twórców i Artystów? w dzisiejszych czasach to oni szczególnie potrzebują Bożego prowadzenia. Kultura oferuje paletę różnych wartości, nie zawsze tych, które służą człowiekowi. Czujemy, że naszym powołaniem jest jednoczyć środowisko, by tworzyło swoje dzieła dla dobra człowieka i społeczeństwa. Głęboko poruszają nas słowa Jana Pawła II w Liście do Twórców "Artysta, im lepiej uświadamia sobie swój «dar», tym bardziej skłonny jest patrzeć na samego siebie i na całe stworzenie oczyma zdolnymi do kontemplacji i do wdzięczności, wznosząc do Boga hymn uwielbienia. Tylko w ten sposób może do końca zrozumieć samego siebie, swoje powołanie i misję."

Ponad to, nasz Ojciec Św. Jan Paweł II pisał bowiem :"Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki".

Organizowanie takich Dni w całej Polsce jest częścią misji GOODstage, jednoczenia i poruszania środowiska do odnowy w Duchu Św. i ma prowadzić (o ile Bóg zechce) do zawierzenia kultury i twórców Bogu, przez ręce Maryi, na Jasnej Górze, zgodnie z myślą/propozycją abp Nycza.

Więcej o DKTiA:
http://goodstage.pl/

Bilety: https://evenea.pl/imprezy/konferencje/lodz/ii-dzien-katolickich-tworcow-i-artystow-217059/